herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XI/133/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na 2012 rok. 2012-01-13 13:26
Uchwała Nr XI/132/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Karnice. 2012-01-13 13:26
Uchwała Nr XI/131/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Karnice. 2012-01-13 13:25
Uchwała Nr XI/130/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego wpływającego na wysokość dodatku mieszkaniowego. 2012-01-13 13:24
Uchwała Nr XI/129/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karnice 2012-01-13 13:23
Uchwała Nr XI/128/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Karnice oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Karnice. 2012-01-13 13:23
Uchwała Nr XI/127/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2011 - 2024 2012-01-13 13:22
Uchwała Nr XI/126/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2012-01-13 13:21
Uchwała Nr XI/125/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2012-01-13 13:20
Uchwała Nr XI/124/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2011 rok 2012-01-13 13:20
Uchwała Nr XI/123/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2012 - 2024 2012-01-13 13:19
Uchwała Nr XI/122/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na rok 2012 2012-01-13 13:18