Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr X/66/2003 z dnia 9 sierpnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice


Uchwała NrX/66/2003

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 9 sierpnia 2003 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm.2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.. 1086) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717)

Rada Gminy w Karnicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice obejmującej teren działek:

1) obręb Lędzin, działki o numerach ewidencyjnych: 9/30, 9/31, 15 i 226;

2) obręb Gocławice, działka o numerze ewidencyjnym 4;

3) obręb Kusin, działki o numerach ewidencyjnych: 31, 33, 34, 36 i fragment 119;

4) obręb Drozdowo działka o numerze ewidencyjnym 191.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na mapach stanowiących załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenów o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z możliwością lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

§ 3. Zakres projektowanego planu miejscowego zgodnie z art. 15, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 18-08-2003 17:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2003 17:24