Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr X/65/2003 z dnia 9 sierpnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice w miejscowości Lędzin


Uchwała Nr X/65/2003

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 9 sierpnia 2003 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice w miejscowości Lędzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z 2002r. Nr 23 ,poz. 220 ,Nr 62 ,poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 ,poz.1806 , z 2003r. Nr 80 ,poz. 717 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/364/2001 Rady Gminy w Karnicach, z dnia 28 listopada 2001 r. [Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego. Nr 1, poz. 11 z 2001 r.] w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice miejscowości Konarzewo, Lędzin terenu położonego w obrębie geodezyjnym Lędzin dz. nr 56/2 i 56/3

  1. Obszar zmian przedstawiono na załączniku graficznym nr 1, które stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną .

  1. Zakres przedmiotowy ustaleń planu miejscowego zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 18-08-2003 17:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2003 17:25