herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/261/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach. 2013-07-05 14:47
Uchwała Nr XXIII/260/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach. 2013-07-05 14:46
Uchwała Nr XXIII/259/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. ?Karnice Nowe?. 2013-07-05 14:35
Uchwała Nr XXIII/258/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/200/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice. 2013-07-05 14:27
Uchwała Nr XXIII/257/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2013-07-05 14:25
Uchwała Nr XXIII/256/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Cerkwicy. 2013-07-05 14:25
Uchwała Nr XXIII/255/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2012- 2036 2013-07-05 14:22
Uchwała Nr XXIII/254/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-07-05 14:22
Uchwała Nr XXIII/253/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 2013-07-05 14:21
Uchwała Nr XXIII/252/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2013-07-05 14:16
Uchwała Nr XXIII/251/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2012 rok 2013-07-05 14:15