herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIV/182/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 r.w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karnice. 2013-12-05 12:08
Uchwała Nr XIV/181/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Karnice 2013-12-05 12:09
Uchwała Nr XIV/180/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale Nr III/18/2010 2013-12-05 12:11
Uchwała Nr XIV/179/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie użyczenia nieruchomości 2013-12-05 12:17
Uchwała Nr XIV/178/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Drozdowo" 2013-12-05 12:19
Uchwała Nr XIV/177/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2013-12-05 12:19
Uchwała Nr XIV/176/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie miejscowości Skrobotowo, Karnice, Gocławice, Kusin, Czaplice, Czaplin Mały, Cerkwica, Czaplin Wielki w gminie Karnice 2013-12-05 12:20
Uchwała Nr XIV/175/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Czaplice" 2013-12-05 12:20
Uchwała Nr XIV/174/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Kusin" 2013-12-05 12:20
Uchwała Nr XIV/173/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Karnice Nowe". 2013-12-05 12:21
Uchwała Nr XIV/172/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej na renowację i konserwację zabytków 2013-12-05 12:21
Uchwała Nr XIV/171/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku 2013-12-05 12:21
Uchwała Nr XIV/170/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2013-12-05 12:21