herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXIV/272/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik