herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej. 2014-12-22 10:15
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-11-05 07:22
Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta GMiny Karnice z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2014 r. 2015-04-10 07:14
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich 2014-10-30 14:32
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 października 2014 roku w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Karnice 2014-10-22 10:12
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych zlecanych przez Wójta Gminy Karnice podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2014-10-22 10:12
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury zlecania zadań publicznych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2014-10-22 10:12
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 16 października 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-10-17 12:24
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2014 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2014-10-02 10:45
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-10-02 08:25
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Karnice ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014-10-02 10:48
Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie Wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 2014-09-16 07:53
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 12 września 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-09-16 08:40
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 września 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-09-11 08:43
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 września 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-09-11 08:43
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2014 r. 2015-04-09 10:51
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2014 r. 2015-04-09 10:50
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku 2015-04-09 10:50
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice za I półrocze 2014 roku 2015-04-09 10:50
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń. 2014-08-21 12:05
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskiwanym z zadrzewień komunalnych na terenie Gminy Karnice 2014-08-29 09:00
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2015-04-09 10:50
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-04-09 10:49
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - 'Wyprawka szkolna' w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice. 2014-08-21 12:06
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-08-04 13:20
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2014 r. 2014-08-07 07:22
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-08-04 11:53
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach 2016-01-29 12:34
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-07-31 09:42
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Paprotno, gmina Karnice 2015-04-09 10:49
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-07-28 07:11
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2015-04-09 10:49
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie powołnia zespołu interdyscyplinarnego 2015-04-09 10:48
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-04-09 10:47
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-07-08 11:36
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2014 r. 2014-08-07 07:22
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2014 r. 2014-08-07 07:21
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-04-09 10:47
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-04-09 10:47
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny 2015-04-09 10:47
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dreżewo 2014-06-23 13:23
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-04-09 10:46
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2014 r. 2014-07-07 07:32
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2014 r. 2014-07-07 07:31
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2014r. 2014-06-04 07:21
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zasiłków dla opiekunów 2014-06-04 07:21
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2014-06-04 07:20
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-05 10:56
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2014 r. 2014-07-07 07:29
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Niczonów 2014-04-30 10:12
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Drozdowo 2014-04-29 12:40
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Karnice 2014-05-16 08:02
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie odwołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Karnice 2014-04-30 07:34
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-04-10 13:46
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-04-07 14:42
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2014r. 2014-06-04 07:20
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Karnice za 2013 rok 2014-06-04 07:20
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-06-04 07:19
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2014 r. 2014-07-07 07:28
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych 2014-02-03 12:39
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2014 roku 2014-02-03 12:44
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Gminie Karnice 2014-03-18 09:46
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2014r. 2014-06-04 07:19
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu gminneggo Renault Trafic 2014-06-04 07:18
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Karnice na rok 2014 2014-01-30 12:04
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 23.01.2014r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-01-29 10:01
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 23.01.2014r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-01-29 10:01
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-01-24 13:21
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania postanowień i decyzji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-06-04 07:18
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-01-24 10:29