herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XIX/129/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości


Uchwała Nr XIX/129/2004

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 28 sierpnia 2004 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984,Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055),

Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 13

w obrębie ewidencyjnym Konarzewo wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 76/4 o pow. 421 m2.

§ 2. Sprzedaży wymienionej w § 1 nieruchomości dokonać w formie przetargu ograniczonego do mieszkańców miejscowości Konarzewo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-09-2004 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2004 13:34