herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr II/19/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 2014-12-10 14:00
Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2014-12-10 14:00
Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2014-12-10 13:59
Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/208/2012 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-12-10 13:59
Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/200/2012 Rady Gminy Karnice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice 2014-12-10 13:59
Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 2014-12-10 13:58
Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-12-10 13:57
Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2014-12-10 13:57
Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2014- 2027 2014-12-10 13:56
Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-12-10 13:56
Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-12-10 13:55