herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konsultacji

 

Karnice, 12 lutego 2015 r.

 

 

SPRAWOZDANIE

 

z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Rady Gminy Karnice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad konsultowania aktów prawa miejscowego, celem konsultacji było przedstawienie  projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Konsultacje przeprowadzane były od 25 lutego do 11 marca 2015 r. projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Karnice oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu.

Opinie i uwagi należało przesyłać elektronicznie, osobiście, lub za pośrednictwem poczty na określonym formularzu uwag.

W wyniku przebiegu konsultacji w przedstawionych formach w dniu 11 marca 2015 r. uzyskano uwagi oraz propozycje od Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” (załącznik nr 1). Opinie propozycje zostały przeanalizowane. Proponowane zapisy nie zostały uwzględnione. Szczegółowe odniesienie o propozycji stanowi załącznik nr 2.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Karnice .

 

z up. Wójta

Sekretarz Gminy

(-) Sylwia Jankowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 13-03-2015 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 13-03-2015 11:50