herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Energia Natury Omikron na gruntach stanowiących własność Gminy Karnice. 2015-11-05 13:59
Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Enea Operator Spółka z o.o. na gruntach stanowiących własność Gminy Karnice. 2015-11-05 13:59
Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Skalno-Pogorzelica dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku 2015-11-05 13:58
Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Konarzewo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku 2015-11-05 13:58
Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryficach 2015-11-05 13:58
Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 2015-11-05 13:57
Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/197/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej 2015-11-05 13:57
Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej 2015-11-05 13:56
Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-05 13:56
Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-05 13:55
Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2015-11-05 13:55