herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. ?Lędzin III?. 2016-01-05 09:34
Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Paprotnie 2016-01-05 09:33
Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi 2016-01-05 09:32
Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach 2016-01-05 09:32
Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Karnice 2016-01-05 09:31
Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2016- 2027 2016-01-05 09:29
Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na rok 2016 2016-01-05 09:22
Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2015 rok 2016-01-05 09:19
Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2015- 2027 2016-01-05 09:19
Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-05 09:18
Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-05 09:14