Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV, w tym budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii energetycznych kablowych 15kV i 0,4kV oraz złącz i szaf kablowych 0,4kV, budowa i przebudowa stanowisk słupowych 15kV i 0,4kV wraz z demontażem istniejących sieci energetycznych celem zasilenia działek w miejscowości Konarzewo.


Karnice, dnia 13.04.2016 r.

DŚ.6733.3.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pózn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV, w tym budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii energetycznych kablowych 15kV i 0,4kV oraz złącz i szaf kablowych 0,4kV, budowa i przebudowa stanowisk słupowych 15kV i 0,4kV wraz z demontażem istniejących sieci energetycznych celem zasilenia działek w miejscowości Konarzewo. Inwestycja realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 68/5, 68/14, 68/18, 68/19, 68/25, 68/37, 68/38, 68/39, 68/40, 68/43, 68/44, 70/3, 71/1, 74, 142, 147/1, 147/2 - obręb Konarzewo gmina Karnice, wydane zostało:

  1. w dniu 07.09.2015 roku, postanowienie uzgadniające Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Znak: ZZDW-1/ML/407/DW/113/2015 (wpł. w dniu 15.09.2015 r.)

  2. w dniu 05.10.2015 roku, postanowienie uzgadniające Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Znak: WZS-X.7821.2.2015.MLS (wpł. w dniu 08.10.2015 r.)

  3. w dniu 07.10.2015 roku, postanowienie o odmowie uzgodnienia przez Starostwo Powiatowe w Gryficach, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Znak: RLiOŚ.6123.143.2015, (wpł. w dniu 09.10.2015 r.).

  4. w dniu 04.04.2016 roku, postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie znak: SKO/WJ/420/4642/2015 (wpł. w dniu 07.04.2016 r.)  o uchyleniu zaskarżonego postanowienia o odmowie uzgodnienia wydanego przez Starostę Gryfickiego

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuje, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, 72-343 Karnice, pokój nr 8 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00) oraz zgłosić swoje uwagi do 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.bip.karnice.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

Wójt Gminy Karnice    

         

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 13-04-2016 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 13-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2016 14:19