herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2017-04-28 11:00
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2016 r. 2017-04-28 11:00
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 2017-04-28 11:00
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2016 r. 2017-04-28 11:00
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzedzie Gminy karnice oraz regulamin jej działania 2017-04-28 10:59
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań Karty Dużej Rodziny 2017-04-28 10:59
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2016 r. 2016-12-16 07:29
Zarządzenie Nr 54 A/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-02-08 07:13
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Paprotno, gmina Karnice 2016-12-13 07:24
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Cerkwica 2016-12-10 21:37
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie miejscowości Skrobotowo,Karnice, Gocławice, Kusin, Czaplice, Czaplin Mały, Cerkwica, Czaplin Wielki w gminie Karnice 2016-12-06 21:23
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzeniaw sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej 2016-12-07 07:56
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Karnice i jej jednostkach i zakładzie budżetowym 2016-12-16 07:28
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kusin 2016-12-05 06:59
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu gminnego FIAT DOBLO ZGY L515 2016-12-16 07:27
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2016 r. 2016-12-16 07:27
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2017-04-28 10:59
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2017-04-28 10:58
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2016-11-29 07:16
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Lędzin 2016-11-18 14:57
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2017-2027 2017-04-28 10:58
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Wielki 2016-11-13 11:56
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Karnice na rok 2017 2017-04-28 10:58
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Paprotno 2016-11-11 15:08
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ciećmierz 2016-11-08 13:41
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2016-11-03 07:21
Zarządzenie Nr 36A/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2016 r. 2016-12-16 07:27
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-12-16 07:27
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzeszyn 2016-10-28 13:04
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Węgorzyn 2016-10-28 12:54
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-12-16 07:26
Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej 2016-10-27 08:25
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ninikowo 2016-10-28 12:54
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-10-31 08:40
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-10-31 08:40
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice 2016-10-03 11:48
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-10-31 08:40
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna" w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice 2016-10-31 08:39
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzedzie Gminy Karnice 2016-10-31 08:31
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice z I półrocze 2016 roku 2016-10-31 08:30
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wielokrotnej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku 2016-10-31 08:30
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2016-10-31 08:30
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Karnice 2016-10-31 08:30
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania droaźnej komisji przetargowej 2016-08-08 09:47
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-10-31 08:29
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-10-31 08:29
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Karnice i podległych jednostek budżetowych 2016-10-31 08:29
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego 2016-10-31 08:29
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-10-31 08:28
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2016-10-31 08:28
Zarządzenie Nr 13A/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów specjalnych pożarniczych i autopomp 2016-10-31 08:16
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach 2016-10-31 08:16
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-10-31 08:15
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad planowania i realizacji szkoleń w Urzędzie Gminy Karnice 2016-10-31 08:15
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2016-2027 2016-10-31 08:14
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnej Bliblioteki Publicznej w Karnicach oraz Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za rok 2015 2016-10-31 08:13
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-10-31 08:13
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2016-10-31 08:13
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-10-31 08:13
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2015 rok 2016-10-31 08:12
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-10-31 08:12
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-10-31 08:12
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-10-31 08:11
Zarządzenie Nr 1A/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Karnice i podległych jednostek budżetowych 2016-10-31 08:11
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skrobotowo 2016-10-31 08:10