herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konsultacji

 

Karnice,  20 października 2016 r.

 

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Karnice
 z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2017”

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , celem konsultacji było przedstawienie przygotowanego projektu Programu Współpracy na rok 2017.

Konsultacje przeprowadzane były od 28 września do 17 października 2016 r. Projekt „Programu Współpracy Gminy Karnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2017” został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Karnice oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Opinie i uwagi należało przesyłać elektronicznie, osobiście, lub za pośrednictwem poczty na określonym formularzu uwag.

W wyniku przebiegu konsultacji do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi do w/w programu.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 
ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Karnice .

                                                                                                                                                                                                                                                z up. Wójta

Sekretarz Gminy

(-) Sylwia Jankowska

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 20-10-2016 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 20-10-2016 08:24