herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

NABÓR KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW DO SZACOWANIA ZWIERZĄT

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY KARNICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA

RZECZOZNAWCÓW DO SZACOWANIA ZWIERZĄT ORAZ ZNISZCZONYCH

Z NAKAZU ORGANU INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ PRODUKTÓW

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) w oparciu o wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach ogłaszam nabór kandydatów na 4 rzeczoznawców z terenu Gminy Karnice do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu inspekcji weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

Kandydatem na rzeczoznawcę mogą być osoby, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej
  3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej
  3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

 6. mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Karnice.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko;

 2. adres zamieszkania;

 3. adres do korespondencji;

 4. informacje o wykształceniu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata
  na rzeczoznawcę;

 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy
  w gospodarstwie rolnym - jeżeli jest wymagany;

 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu
  w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli kandydat posiada takie doświadczenie.

 

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą do dnia 15 grudnia 2016 r.

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice.

 

Wójt Gminy Karnice

/-/Lech Puzdrowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-11-2016 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 14-11-2016 12:19