herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o.o. w Goleniowie. 2016-12-07 15:01
Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/138/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-12-07 15:01
Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe. 2016-12-07 15:01
Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 2016-12-07 15:00
Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej. 2016-12-07 15:00
Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2016-12-07 14:59
Uchwała Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2016-12-07 14:58
Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2016 rok. 2016-12-07 14:55
Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Paprotno dotyczącego zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku. 2016-12-07 14:56
Uchwała Nr XXI/161/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-07 14:53