herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 19/2017

Wójta Gminy Karnice
z dnia
31 marca 2017 roku

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice

 

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

zarządza się, co następuje:

 

  1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

  2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

  3. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i wzór oświadczeń potwierdzających dane kryterium oraz wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły - zleca się do opracowania przez dyrektorów szkół i przedszkoli.

§ 2. Przepisy niniejszego zarządzenia dotyczące przedszkoli stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Karnice oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice.

 

 

 

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 19/2017

Wójta Gminy Karnice

z dnia 31 marca 2017 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

 

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego

 

 

31 marca - 19 kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00

 

5-14 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

2.

 

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

 

20-26 kwietnia 2017 r.

 

19 czerwca 2017 r.

 

 

3.

 

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

 

 

27 kwietnia 2017 r.

 

20 czerwca 2017 r.

 

 

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia

 

 

28 kwietnia - 5 maja 2017 r.

do godz. 15

 

21-23 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

 

 

8 maja 2017 r.

 

26 czerwca 2017 r.

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 19/2017

Wójta Gminy Karnice

z dnia 31 marca 2017 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do I kl. szkoły podstawowej

31 marca - 19 kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00

 

5-14 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

20-26 kwietnia 2017 r.

 

19 czerwca 2017 r.

 

3.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

 

27 kwietnia 2017 r.

 

20 czerwca 2017 r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia

 

28 kwietnia - 5 maja

2017 r.

do godz. 15

 

21-23 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

 

8 maja 2017 r.

 

26 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 03-04-2017 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 03-04-2017 14:32