herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową, na działce nr 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo.

 

Karnice, dnia 21.08.2017 r.

 

DŚ.6220.4.2016.2017.RB

 

      • OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KARNICE

 

  • Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

  •  

  • zawiadamia się osoby zainteresowane i podaje do publicznej wiadomości informację, że:

 

na wniosek Pana Mariusza Wyrembek, Modlimowo 15, 72-343 Karnice działającego przez pełnomocnika Pana Bartosza Jeszke, ul. Tetmajera 10, 62-067 Rakoniewice, Wójt Gminy Karnice dnia 21 sierpnia 2017 roku wydał decyzję znak: DŚ.6220.4.2016.2017.RB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową, na działce nr 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo.

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w Urzędzie Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 14.00.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 21-08-2017 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 21-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 21-08-2017 11:34