herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Spełnianie obowiązku nauki

Wójt Gminy Karnice zwraca się z prośbą  do rodziców/opiekunów prawnych o przedłożenie
w terminie do 30 listopada 2017 r. pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16-18 lat ( zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna). Dotyczy również dzieci, które mieszkają poza granicami Polski, ale są zameldowane na terenie Gminy Karnice.

Ustawa Prawo oświatowe w art. 40 ust. 1 nakłada na gminy zadanie kontrolowania realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat. Rodzice  młodzieży w wieku 16-18 lat, zgodnie z art. 40 ust. 2 ww. ustawy mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki.

Nie spełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Urzędzie Gminy w Karnicach, ul. 11 marca 7, pok. Nr 1. Więcej informacji pod numerem telefonu 913877225.


Wzór oświadczenia do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 05-10-2017 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 05-10-2017 09:39