herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/35/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Kusinie. 2017-11-10 09:09
Uchwała Nr XXVI/234/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwałą nr VI/43/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 14 marca 2007 r. 2017-11-10 09:08
Uchwała Nr XXVI/233/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwałą nr VI/44/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 14 marca 2007 r. 2017-11-10 08:59
Uchwała Nr XXVI/232/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwałą nr XXXI/230/2001 Rady Gminy w Karnicach z dnia 28 listopada 2001 r. 2017-11-10 08:58
Uchwała Nr XXVI/231/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przejęcia na mienie gminy nieruchomości gruntowych w zamian za wygaśnięcie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej 2017-11-10 08:57
Uchwała Nr XXVI/230/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż samodzielnych lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice 2017-11-10 08:57
Uchwała Nr XXVI/229/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Karnice, gmina Karnice 2017-11-10 08:56
Uchwała Nr XXVI/228/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok. 2017-11-10 08:56
Uchwała Nr XXVI/227/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 2017-11-10 08:55
Uchwała Nr XXVI/226/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-11-10 08:53
Uchwała Nr XXVI/225/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017 - 2023 2017-11-10 08:52