herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVII/245/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż samodzielnych lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice. 2017-11-10 09:16
Uchwała Nr XXVII/244/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie 2017-11-10 09:16
Uchwała Nr XXVII/243/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości. 2017-11-10 09:16
Uchwała Nr XXVII/242/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 2017-11-10 09:14
Uchwała Nr XXVII/241/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok 2017-11-10 09:13
Uchwała Nr XXVII/240/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-10 09:13
Uchwała Nr XXVII/239/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-10 09:13
Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 2017-11-10 09:12
Uchwała Nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach 2017-11-10 09:11
Uchwała Nr XXVII/236/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Cerkwicy 2017-11-10 09:11