herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLI.243.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice w sprawie absolutorium 2018-06-12 09:15
Uchwała Nr XXXIV.221.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Karnice sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 2018-05-09 07:09
Uchwała Nr XXXIII.176.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w budżecie Gminy Karnice na 2018 r. 2018-04-20 13:21
Uchwała Nr VIII.63.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Karnice 2018-01-24 07:09
Uchwała Nr CXLVIII.675.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Karnice projekcie uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2018 rok 2018-01-09 07:30
Uchwała Nr CXLVII.675.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2018 rok 2018-01-09 07:29
Uchwała Nr CXLVI.666.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karnice na lata 2018 - 2027 2017-12-29 10:26
Uchwała Nr CXLVI.665.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej GminyKarnice na 2018 rok 2018-01-09 07:25