herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXIX/260/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Karnice

 

Uchwała Nr XXIX/260/2017
Rady Gminy Karnice

 

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Karnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tj. Dz. U. z 2017 r. poz1875)

Rada Gminy Karnice uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy ulicy w miejscowości Karnice z ulicy

11 Marca na nazwę Nadmorska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

 

Id: A3AECBBD-DFC8-42ED-B5E8-1E92FCBE0E5B. Podpisany

Strona

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-01-2018 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 01-08-2018 11:09