herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie?

 

Karnice, dnia 09.04.2018 r.

 

DŚ.6220.1.2018.RB

 

 

      • OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 oraz stosownie do art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).

 

  • zawiadamia się osoby zainteresowane

  •  

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie” z wniosku Pana Marka Benedykcińskiego, EKO-PROJEKT, ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań działającego z pełnomocnictwa Inwestora tj. Horban Sp. z o.o., Ciećmierz 30, 72-342 Cerkwica.

  • W ramach tego postępowania administracyjnego przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym informuje się, że:

  • dokumentacja i materiał dowodowy zebrany do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Karnicach, (pok. nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00),

  • w terminie 30 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia) zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją i materiałami zebranymi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, w tym z treścią raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniami oraz z dokumentacją sprawy, stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, a także wnieść uwagi i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, w siedzibie Urzędu Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice.

 

Dzień podania do publicznej wiadomości: 09.04.2018 r.

 

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 09-04-2018 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 09-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 09-04-2018 14:29