herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Karnice 2018-06-28 14:01
Uchwała Nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy w Karnicach 2018-06-28 14:01
Uchwała Nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 2018-06-28 14:00
Uchwała Nr XXXIII/303/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Karnice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 2018-06-28 14:00
Uchwała Nr XXXIII/302/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości 2018-06-28 13:59
Uchwała Nr XXXIII/301/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości 2018-06-28 13:58
Uchwała Nr XXXIII/300/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości 2018-06-28 13:57
Uchwała Nr XXXIII/299/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 2018-06-28 12:32
Uchwała Nr XXXIII/298/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Drozdowie 2018-06-28 12:32
Uchwała Nr XXXIII/297/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2018-06-28 12:31
Uchwała Nr XXXIII/296/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-06-28 12:16
Uchwała Nr XXXIII/295/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia okręgu wyborczego 2018-06-28 12:15
Uchwała Nr XXXIII/294/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2018 rok 2018-06-28 12:15