Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PROCEDURA WYDANIA ZEZWOLENIE NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

ZEZWOLENIE NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Przedmiotowe zezwolenie wydawane jest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391).

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 •     imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 •     określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 •     określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 •     informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 •     proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 •     określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;
 •     dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty i miejsce składania

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Karnice
 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie - nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów.

Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości - 107,00 zł

Opłata może być dokonana na rachunek bankowy Gminy: 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028

Sposób odwołania
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Karnice
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071ze zm.),
Uchwała NR XIII/166/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karnice.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 299).


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Karnice - Wydział, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
pok. 8, tel. 91 38 7224

Inne informacje
Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na odbiór nieczystości płynnych powinien przedstawić kserokopie następujących dokumentów:

 1. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 2. dowodów rejestracyjnych środków transportowych jakimi dysponuje,
 3. zaplecze garażowe (umowa najmu, dzierżawy lub akt własności),
 4. miejsce mycia, dezynfekcji i deratyzacji samochodów,
 5. udokumentować gotowość odbioru przez stację zlewną - umowa ze stacją zlewną

Zezwolenia udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 24-09-2018 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2018 09:14