herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo.

Karnice, dnia 14 listopada 2018 r.

 

GP.6730.19.2018.GS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

zawiadamiam

że zawiadomieniem znak: GP.6730.19.2018.GS z dnia 14 listopada 2018 r. przedłużono termin załatwienia sprawy w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy na wniosek Pani Anity Adamskiej, ul. Zawadzkiego 117/7, 71-246 Szczecin - inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, w związku z koniecznością przesłania projektu decyzji do uzgodnień, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowisko w przedmiotowej sprawie zostanie przedstawione w terminie do 14.01.2019 r.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto w myśl art. 36 § 1 ww. ustawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7, pokój nr 8 w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Smal 14-11-2018 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Smal 14-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Smal 14-11-2018 10:41