herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

uchwała NR XXI/148/2004 w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów na 2005 rok


Uchwała Nr XXI/148/2004

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 4 grudnia 2004 roku

w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 127 , Nr 214, poz. 18061, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 1, art. 14 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz.1683, Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz. 1953, Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291),

Rada Gminy w Karnicach uchwala co następuje:

§1. Zwalnia się z podatku od posiadanych psów - posiadanie psów przez mieszkańców Gminy.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-07-2005 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2005 10:17