herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 33/2005 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2006-01-17 11:50
Zarządzenie Nr 32/2005 w sprawie zmiany w budzecie Gminy w 2005 roku 2006-01-17 11:50
Zarządzenie Nr 28/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 roku 2006-01-17 11:50
Zarządzenie Nr 31/2005 w sprawie zmiany w budzecie Gminy w 2005 roku 2006-01-17 11:49
Zarządzenie Nr 30/2005 w sprawie zmiany w budżecie Gminy w 2005 roku 2006-01-17 11:49
Zarządzenie Nr 29/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2005 roku 2006-01-17 11:48
Zarządzenie Nr 27/2005 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w gminie Karnice 2006-01-17 11:48
Zarządzenie Nr 26/2005 w sprawie stawek czynszowych za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na 2006 rok 2006-01-17 11:47
Zarządzenie Nr 25/2005 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2005-11-10 10:26
Zarządzenie Nr 24/2005 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt 2005-11-09 08:42
Zarządzenie Nr 20/2005 w sprwie ustalenia ceny nieruchomości 2005-10-25 11:34
Zarządzenie Nr 23/2005 w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Karnicach 2005-10-14 10:19
Zarządzenie Nr 22/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 roku 2005-10-14 10:18
zarządzenie Nr 21/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 roku 2005-10-14 10:17
Zarządzenie Nr 19/2005 w sprawie uwierzytelniania dokumentów 2005-10-14 10:15
Zarządzenie Nr 18/2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2005-09-22 12:59
Zarządzenie Nr 17/2005 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2005-09-15 13:20
Zarządzenie Nr 16/2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2005-08-29 15:22
Zarządzenie Nr 15/2005 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2005-07-25 12:24
Zarządzenie Nr 14/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2005-07-19 09:32
Zarzadzenie Nr 13/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 roku 2005-07-19 09:31
Zarządzenie Nr 12/2005 w sprawie zmian w dudżecie Gminy w 2005 roku 2005-07-18 13:22
Zarządzenie Nr 11 w sprawie upoważnienia do podpisywania zaświadczeń 2005-07-18 13:21
Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2005-07-18 13:21
Zarządzenie Nr 5/2005 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2005-05-24 15:29
Zarządzenie Nr 2/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 roku 2005-05-24 12:54
Zarządzenie Nr 9/2005 w sprawie powołania komisji stypendlialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 2005-05-24 12:53
zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2005-05-24 12:53
Zarządzenie Nr 7/2005 w sprawie upoważnienia do wydawania odpisów akt z ksiąg stanu cywilnego 2005-05-24 12:52
Zarządzenie Nr 1/2005 w sprawie powołania Zespołu Spisowego do przeprowadzenia scontrum zdawczo-odbiorczego w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Cerkwicy 2005-05-24 12:37
Zarządzenie Nr 2A/2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2005 roku 2005-05-24 12:37
Zarządzenie Nr 3/2005 w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania Faktur VAT 2005-05-24 12:36
zarządzenie Nr 4/2005 w sprawie dnia wolnego od pracy w związku z pogrzebem Papierza jan Pawła II 2005-05-24 12:36
Zarządzenie Nr 6/2005 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia szacowania strat w uprawach rolnych 2005-05-24 12:36