herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 40/2006 w sprawie utworzenia funduszu premiowego i ustalenia regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Karnice 2006-12-19 14:34
Zarządzenie Nr 39/2006 w sprawie utworzenia funduszu premiowego i ustalenia regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Karnicach 2006-12-19 14:33
Zarządzenie Nr 38/2006 w sprawie ustalenia zakresu spraw gminy, których prowadzenie w imieniu Wójta Gminy powierzone zostanie dla Zastępcy Wójta 2006-12-19 14:33
Zarządzenie Nr 37/2006 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Karnice 2006-12-19 14:09
Zarządzenie Nr 36/2006 w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego oraz określenia jego przedmiotu działalności i przydzielenia składników majątkowych 2006-12-19 14:09
Zarządzenie Nr 35/2006 w sprawie zmiany 2006-12-19 14:08
Zarządzenie Nr 33/2006 w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Karnicach 2006-12-01 09:43
Zarządzenie Nr 31/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 2006-11-30 14:45
Zarządzenie Nr 32/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 2006-11-30 14:36
Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności nieruchomości 2006-11-03 12:42
Zarządzenie Nr 30/2006 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2006-11-03 12:40
Zarządzenie Nr 27/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 2006-10-17 11:11
Zarządzenie Nr 26/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 2006-10-17 11:10
Zarządzenie Nr 25/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 2006-10-17 11:10
Zarządzenie Nr 23/2006 w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT 2006-10-17 11:10
Zarządzenie Nr 21/2006 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2006-08-22 14:29
Zarządzenie Nr 20/2006 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2006-08-22 14:28
Zarządzenie Nr 19/2006 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2006-08-10 11:39
Zarządzenie Nr 18/2006 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2006-08-10 11:39
Zarządzenie Nr 17/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 2006-08-10 11:38
Zarządzenie Nr 16/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w Komisji Egzaminacyjnej na stopien nauczyciela mianowanego 2006-08-10 11:38
Zarządzenie Nr 15/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 2006-08-10 11:37
Zarządzenie Nr 14/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 2006-08-10 11:37
Zarządzenie Nr 13/2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopien nauczyciela mianowanego 2006-08-10 11:36
Zarządzenie Nr 12/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy 2006-06-06 16:09
Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2006-06-02 13:32
Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2006-04-25 12:50
Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2006-04-25 12:49
Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku 2006-04-24 10:48
Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 2006-04-24 10:48
Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-04-24 10:47
Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2006-04-19 11:12
Zarządzenie Nr 4/200 w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Karnicach 2006-04-19 11:11
Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2006 r. 2006-04-19 11:09
Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-02-03 15:24
Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2006-02-03 15:23