herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 66/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 2008-04-22 14:50
Zarządzenie Nr 65/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 2008-04-22 14:49
Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 2008-04-22 14:48
Zarządzenie Nr 62/2007 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2008-04-22 14:47
Zarządzenie Nr 61/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych 2008-04-22 14:46
Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w gminie Karnice 2008-04-22 14:46
Zarządzenie Nr 59/2007 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Karnicach dnia wolnego 2008-04-22 14:45
Zarządzenie Nr 58/2007 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2008-04-22 14:44
Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2008-04-22 14:45
Zarządzenie Nr 56/2007 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2008-04-22 14:42
Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach 2008-04-22 14:42
Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie zatwierdzenia regulaminu użytkowania boiska sportowego 2008-04-22 14:41
Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 2008-04-22 14:39
Zarządzenie Nr 51/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 2008-04-22 14:39
Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 2008-04-22 14:38
Zarządzenie Nr 49/2007 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2007-10-05 13:17
Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu gmninego Volkswagen Transporter ZGY 31EM 2007-10-05 13:17
Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatucznym systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Karnicach. 2007-10-05 13:16
Zarządzenie Nr 46/2007 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 2007-10-05 13:16
Zarządzenie Nr 45/2007 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2007-10-05 13:15
Zarządzenie Nr 442007 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2007-10-05 13:14
Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie Utworzenia funduszu premiowego i ustalenia regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych w OPS w Karnicach 2007-10-05 13:14
Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-10-05 13:13
Zarządzenie Nr 41a/2007 w sprawie powołania dorażnej komisji przetargowej 2007-10-05 13:12
Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu gminnego Volkswagen Transporter ZGY 31EM 2007-07-12 14:28
Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 2007-07-12 14:27
Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 2007-07-12 14:26
Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2007-07-12 14:26
Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-07-12 14:25
Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-07-12 14:25
Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 2007-07-12 14:24
Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 2007-07-12 14:24
Zarządzenie Nr 33/2007 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2007-06-28 16:10
Zarządzenie Nr 32A/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Konarzewo 2007-06-28 16:10
Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Cerkwica 2007-06-28 16:09
Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Paprotno 2007-06-28 16:09
Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2007-05-24 11:33
Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie upoważnienia do podpisywania zaświadczeń 2007-05-24 11:33
Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego 2007-05-24 11:32
Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji i postanowień 2007-05-24 11:31
Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Karnicach 2007-05-07 15:37
Zarządzenie Nr 25/2007 w sprawie dostępu do informacji niejawnych 2007-05-07 15:29
Zarządzenie Nr 24/2007 w sprawie powołania kierownika kancelarii tajnej 2007-05-07 15:28
Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 2007-05-07 15:27
Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 2008-10-06 11:37
Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzeszyn-Węgorzyn 2007-04-10 10:30
Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Wielki 2007-04-10 10:30
Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kusin-Skrobotowo 2007-04-10 10:29
Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Karnice 2007-04-10 10:29
Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Drozdowo 2007-04-10 10:28
Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ciećmierz 2007-03-28 14:07
Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady sołeckiej w Sołectwie Niczonów 2007-03-28 14:07
Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Lędzin 2007-03-28 13:34
Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Mały 2007-03-22 12:32
Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Janowo-Dreżewo 2007-03-22 12:31
Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie powołania komisji rekrytacyjnej 2007-03-22 12:31
Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie powołania kierownika kancelarii tajnej 2007-03-16 11:45
Zarzadzenie Nr 7/2007 w sprawie zarzadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skalno-Pogorzelica 2007-03-16 11:45
Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Karnicach 2007-03-06 13:28
Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady sołeckiej w Sołectwie Ninikowo 2007-03-02 12:46
Zarządzenie Nr 4/2007 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach 2007-02-14 15:26
Zarządzenie Nr 3/2007 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach 2007-02-14 15:25
Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2007-02-14 15:24
Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 2007-02-14 15:24