herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr VIII/57/2007 wsprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2007 z dnia 14 marca 2007 roku


Uchwała Nr VIII/57/2007

Rady Gminy Karnice

z dnia 4 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2007 z dnia 14 marca 2007 roku

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 1281; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 188, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381),

Rada Gminy Karnice, uchwala, co następuje:

§ 1. § 6 Uchwały Nr VI/42/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Paprotnie otrzymuje brzmienie:

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 20-04-2007 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2007 15:08