herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie likwidacji sołectwa Modlimowo, przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica Mirosława Stankiewicz 2017-03-03 14:30:20
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie likwidacji sołectwa Modlimowo, przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica Mirosława Stankiewicz 2017-03-03 14:27:58
Petycje Sylwia Jankowska 2017-03-02 13:44:53
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2017 Marek Brej 2017-03-02 11:32:57
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-03-01 08:57:24
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-03-01 08:55:25
Uchwała Nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectwa Modlimowo i przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:19:21
Uchwała Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:18:51
Uchwała Nr XXIII/185/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przejęcia na mienie gminy nieruchomości gruntowych w zamian za wygaśnięcie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:18:28
Uchwała Nr XXIII/184/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:16:45
Uchwała Nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Cerkwicy. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:16:17
Uchwała Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Karnicach. - dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:15:49
Uchwała Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Karnicach. - dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:15:45
- dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:15:21
- dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:15:15
Uchwała Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Karnicach. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:15:11
Uchwała Nr XXIII/181/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:14:48
Uchwała Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:14:15
Uchwała Nr XXIII/179/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:13:55
Uchwała Nr XXIII/178/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:13:18
Uchwała Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:12:45
Uchwała Nr XXIII/176/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:12:15
Sesja Nr XXIII Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:11:13
Uchwały 2014 rok Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:10:33
Uchwały 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:10:13
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska. Radosław Borowy 2017-02-21 14:11:17
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska. Radosław Borowy 2017-02-21 14:10:40
Petycje Sylwia Jankowska 2017-02-20 13:22:38
Petycje Sylwia Jankowska 2017-02-20 12:59:47
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy KArnice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2004 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną Marek Brej 2017-02-20 07:13:28
Ogłoszenie o XXIII Sesji Rady Gminy w Karnicach Mirosława Stankiewicz 2017-02-16 16:36:36
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2017 roku Sylwia Jankowska 2017-02-16 12:37:42
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2017 roku Sylwia Jankowska 2017-02-16 12:35:00
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-02-13 11:42:23
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-02-13 11:39:42
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-02-13 11:39:01
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-02-13 11:33:18
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo?. - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-02-13 11:33:07
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-02-13 11:33:02
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-02-13 11:32:37