herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy o dobudowie poddasza użytkowego na cele mieszkalne na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 15:01:42
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy o dobudowie poddasza użytkowego na cele mieszkalne na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 14:59:03
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy o dobudowie poddasza użytkowego na cele mieszkalne na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 14:56:15
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy o dobudowie poddasza użytkowego na cele mieszkalne na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 14:54:48
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na mieszkalny na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 14:52:00
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na mieszkalny na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 14:51:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Radosław Borowy 2018-01-29 14:12:36
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Radosław Borowy 2018-01-29 14:12:20
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Marek Brej 2018-01-24 09:08:38
Oświadczenie - osoby prawne Marek Brej 2018-01-24 09:08:18
Wniosek na rok 2018 Marek Brej 2018-01-24 09:06:10
INFORMACJA Marek Brej 2018-01-24 09:04:50
Rok 2018 Marek Brej 2018-01-24 09:03:23
Marek Brej 2018-01-24 08:21:10
Uchwała Nr VIII.63.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Karnice Marek Brej 2018-01-24 07:09:59
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2018-01-24 07:09:23
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica Radosław Borowy 2018-01-23 08:02:02
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica Radosław Borowy 2018-01-23 08:01:54
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica Radosław Borowy 2018-01-22 14:35:14
Małgorzata Rudź 2018-01-22 11:32:06
Marek Brej 2018-01-22 09:34:06
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Marek Brej 2018-01-19 12:38:26
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Marek Brej 2018-01-19 12:37:58
Plan postępowań na 2018 r. Radosław Borowy 2018-01-18 13:30:42
2017 r. Radosław Borowy 2018-01-18 13:28:05
2018 r. Radosław Borowy 2018-01-18 13:27:42
Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnice na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2022 r. Radosław Borowy 2018-01-18 13:26:13
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 08.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karnice Marek Brej 2018-01-18 07:33:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6. Radosław Borowy 2018-01-16 12:53:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6. Radosław Borowy 2018-01-16 12:52:37
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2018-01-16 07:08:23
Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnice na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2022 r. Radosław Borowy 2018-01-15 14:12:17
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach Joanna Strojek 2018-01-11 14:20:24
2018 rok Joanna Strojek 2018-01-11 14:16:07
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2018-01-09 14:58:02
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2018 r. Sylwia Jankowska 2018-01-09 14:57:21
Zarządzenie Nr 3 /2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2018 r. w drodze zlecenia. Sylwia Jankowska 2018-01-09 14:56:28
Zarządzenie Nr 3 /2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2018 r. w drodze zlecenia. Sylwia Jankowska 2018-01-09 14:55:13
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2018 roku Sylwia Jankowska 2018-01-09 14:54:25
rok 2018 Sylwia Jankowska 2018-01-09 14:53:22