herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2017-10-05 09:38:47
rokowania na sprzedaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-10-04 12:34:49
Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie Marek Brej 2017-10-04 08:18:21
Marek Brej 2017-10-04 08:14:47
REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ Marek Brej 2017-10-04 08:13:22
REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ - dokument usunięty Marek Brej 2017-10-04 08:13:14
Sylwia Jankowska 2017-10-03 11:55:01
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej położonej w Węgorzynie Joanna Strojek 2017-10-03 11:39:16
Aktualizacja z dnia 29.09.2017 r. planu postępowań w sprawie udzielenia zamówień, jakie Gmina Karnice przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2017 ? sporządzony na podstawie art. 13 a ustawy ? Prawo zamówień publicznych Radosław Borowy 2017-09-29 13:44:01
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Karnice Marek Brej 2017-09-29 07:11:46
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-09-28 12:38:53
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-09-28 12:29:11
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-09-28 12:11:50
Ogłoszenie o XXVI Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-09-27 16:49:04
Ogłoszenie o XXVI Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-09-27 16:48:31
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Sylwia Jankowska 2017-09-27 14:14:40
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie opinii na temat Rocznego programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Sylwia Jankowska 2017-09-27 09:15:16
Konsultacje społeczne - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-09-27 09:01:23
Uchwała Nr C.408.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy karnice informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Marek Brej 2017-09-26 14:48:52
rokowania na sprzedaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-09-26 10:55:59
rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych połóżonych w Karnicach - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-09-26 10:54:42
rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych połóżonych w Karnicach - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-09-26 10:54:29
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 r. Marek Brej 2017-09-26 07:10:08
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 września 2017r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Citroen Berlingo Marek Brej 2017-09-22 07:53:34
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki CITROEN BERLINGO. Radosław Borowy 2017-09-21 14:02:45
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Karnice - projekt Sylwia Jankowska 2017-09-15 14:43:43
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną ? na podstawie biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018. Radosław Borowy 2017-09-15 09:13:06
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-09-14 12:46:18
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną ? na podstawie biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018. Radosław Borowy 2017-09-14 12:45:55
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną ? na podstawie biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018. Radosław Borowy 2017-09-14 12:44:27
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r. Grzegorz Smal 2017-08-30 09:48:28
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r. Grzegorz Smal 2017-08-30 09:42:18
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/180/2005 Rady Gminy w Karnicach z dnia 29 czerwca 2005 r. Grzegorz Smal 2017-08-30 09:39:53
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo Grzegorz Smal 2017-08-30 09:38:21
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo Grzegorz Smal 2017-08-30 09:35:02
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo Grzegorz Smal 2017-08-30 09:34:38
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r. Grzegorz Smal 2017-08-30 09:28:13
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r. Grzegorz Smal 2017-08-30 09:27:04
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/180/2005 Rady Gminy w Karnicach z dnia 29 czerwca 2005 r. Grzegorz Smal 2017-08-30 09:22:27
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/180/2005 Rady Gminy w Karnicach z dnia 29 czerwca 2005 r. Grzegorz Smal 2017-08-30 09:19:50