herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Szkolnej, Grabowej i Klonowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 146/19, 93/9, 140 i 97/14, obręb Karnice Radosław Borowy 2017-01-11 12:52:41
2017 rok Radosław Borowy 2017-01-11 12:52:20
2017 rok Radosław Borowy 2017-01-11 12:52:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Szkolnej, Grabowej i Klonowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 146/19, 93/9, 140 i 97/14, obręb Karnice - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-11 12:51:48
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Szkolnej, Grabowej i Klonowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 146/19, 93/9, 140 i 97/14, obręb Karnice - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-11 12:51:00
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Szkolnej, Grabowej i Klonowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 146/19, 93/9, 140 i 97/14, obręb Karnice - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-11 12:50:49
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-01-11 07:15:37
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących właśność Gminy Karnice Marek Brej 2017-01-11 07:15:01
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-01-11 07:14:43
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-01-11 07:14:24
Uchwała Nr XXII/175/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2017- 2027. Mirosława Stankiewicz 2017-01-09 12:12:33
Uchwała Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2017 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-01-09 12:06:25
Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2016 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-01-09 12:05:43
Uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2016- 2027. Mirosława Stankiewicz 2017-01-09 12:03:42
Uchwała Nr XXII/171/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-01-09 11:57:10
Sesja Nr XXII Mirosława Stankiewicz 2017-01-09 11:55:31
Zarządzenie Nr 7 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia Sylwia Jankowska 2017-01-09 09:56:16
Zarządzenie Nr 7 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia Sylwia Jankowska 2017-01-09 09:54:47
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-01-09 09:53:42
. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-01-09 09:53:25
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-01-09 09:52:37
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Marek Brej 2017-01-09 09:44:59
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Marek Brej 2017-01-09 09:44:23
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Marek Brej 2017-01-09 09:43:35
. - dokument usunięty Marek Brej 2017-01-09 09:43:01
. - dokument usunięty Marek Brej 2017-01-09 09:42:30
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Marek Brej 2017-01-09 09:42:03
rok 2017 Marek Brej 2017-01-09 09:41:38
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-01-09 08:53:30
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-01-09 08:50:09
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2017 Marek Brej 2017-01-02 11:08:25
Informacja o wyborze oferty - BHP Sylwia Jankowska 2016-12-30 09:52:00
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2016-12-29 13:46:08
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2016-12-29 13:45:57
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2017 Marek Brej 2016-12-28 13:02:39
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2016 - dokument usunięty Marek Brej 2016-12-28 13:02:13
ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2017 ROK Marek Brej 2016-12-28 13:01:20
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, suszarni i pokoju logopedy na salę zajęć dla dzieci, szatnię i łazienkę w budynku publicznego przedszkola w Trzebiatowie, przy ulicy Waryńskiego 7, na działce nr 277, obręb geodezyjny Trzebiatów 4?. Radosław Borowy 2016-12-22 13:47:03
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, suszarni i pokoju logopedy na salę zajęć dla dzieci, szatnię i łazienkę w budynku publicznego przedszkola w Trzebiatowie, przy ulicy Waryńskiego 7, na działce nr 277, obręb geodezyjny Trzebiatów 4?. Radosław Borowy 2016-12-22 13:46:51
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Sylwia Jankowska 2016-12-21 10:12:19