herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2016 rok Marek Brej 2017-04-28 10:32:30
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 rok Marek Brej 2017-04-28 10:32:13
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadan z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia Marek Brej 2017-04-28 10:31:55
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 rok Marek Brej 2017-04-28 10:31:36
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarengo do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach Marek Brej 2017-04-28 10:31:21
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarengo do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach Marek Brej 2017-04-28 10:31:04
wykaz nr 3/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-04-28 09:05:53
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 2) Radosław Borowy 2017-04-26 09:30:13
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 2) Radosław Borowy 2017-04-26 09:30:10
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 2) Radosław Borowy 2017-04-26 09:29:52
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 2) Radosław Borowy 2017-04-26 09:29:35
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 2) Radosław Borowy 2017-04-26 09:29:22
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 2) Radosław Borowy 2017-04-26 09:28:57
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 2) Radosław Borowy 2017-04-26 09:27:59
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 2) Radosław Borowy 2017-04-26 09:27:43
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 2) Radosław Borowy 2017-04-26 09:27:01
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Karnice za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Marek Brej 2017-04-26 08:30:20
Marek Brej 2017-04-26 08:10:14
Marek Brej 2017-04-26 08:09:48
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-04-26 08:07:03
ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Joanna Strojek 2017-04-26 08:03:47
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-26 07:51:59
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-04-25 09:20:08
Uchwała Nr XL.168.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Karnice na 2017 rok Marek Brej 2017-04-21 10:59:53
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-04-20 13:56:29
2017 Rok Radosław Borowy 2017-04-20 13:54:25
2017 Rok Radosław Borowy 2017-04-20 13:54:17
II publiczny przetarg ustny nieoganiczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie Joanna Strojek 2017-04-20 09:25:03
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-04-14 10:38:33
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-04-14 10:38:30
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-04-14 10:38:12
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-04-14 10:37:44
wykaz nr 2/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-04-12 14:51:55
wykaz nr 1/2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Joanna Strojek 2017-04-12 14:49:25
wykaz nr 1/2017 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Joanna Strojek 2017-04-12 14:47:02
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.3.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-04-12 14:38:17
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.3.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-04-12 14:38:03
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.2.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-04-12 14:36:54
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.2.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-04-12 14:36:28
SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK Marek Brej 2017-04-12 10:17:35