herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach Marek Brej 2018-06-19 07:14:28
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów". Radosław Borowy 2018-06-15 10:18:30
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej z płyt JOMB w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2018-06-14 14:10:14
Przebudowa drogi gminnej z płyt JOMB relacji Dreżewo - Trzęsacz Radosław Borowy 2018-06-14 14:09:51
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2018-06-13 08:04:37
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie Joanna Strojek 2018-06-12 12:57:41
Uchwała Nr XLI.243.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice w sprawie absolutorium Marek Brej 2018-06-12 09:15:43
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin (przetarg 2) Radosław Borowy 2018-06-05 13:50:08
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin (przetarg 2) Radosław Borowy 2018-06-05 13:50:04
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin (przetarg 2) Radosław Borowy 2018-06-05 13:49:35
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin (przetarg 2) Radosław Borowy 2018-06-05 13:49:12
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin Radosław Borowy 2018-06-05 13:10:12
Ogłoszenie o XXXIII Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-06-01 22:47:43
Sylwia Jankowska 2018-05-30 15:00:18
Informacja, wnioski i dokumenty Sylwia Jankowska 2018-05-30 14:58:24
Informacja, wnioski i dokumenty Sylwia Jankowska 2018-05-30 14:57:32
Informacje Sylwia Jankowska 2018-05-30 14:16:30
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za rok 2017 Marek Brej 2018-05-30 09:44:22
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku Marek Brej 2018-05-30 09:42:55
Andrzej Przeździęk - Przewodniczący Rady Gminy Marek Brej 2018-05-28 12:47:32
Lech Puzdrowski - Wójt Gminy Marek Brej 2018-05-28 12:47:08
Sylwia Jankowska 2018-05-24 11:57:47
Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Sylwia Jankowska 2018-05-24 09:53:35
Sylwia Jankowska 2018-05-24 09:14:58
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Sylwia Jankowska 2018-05-24 09:05:03
Sylwia Jankowska 2018-05-24 08:17:26
Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Sylwia Jankowska 2018-05-24 08:15:44
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej z płyt JOMB w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2018-05-23 09:29:18
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej z płyt JOMB w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2018-05-23 09:29:13
Przebudowa drogi gminnej z płyt JOMB relacji Dreżewo - Trzęsacz Radosław Borowy 2018-05-23 09:13:54
Przebudowa drogi gminnej z płyt JOMB relacji Dreżewo - Trzęsacz Radosław Borowy 2018-05-23 09:13:42
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Karnice 2018 Marek Brej 2018-05-21 10:00:34
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Karnice 2017 Marek Brej 2018-05-21 10:00:15
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Karnice Marek Brej 2018-05-21 09:59:52
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Karnice - projekt - dokument usunięty Marek Brej 2018-05-21 09:59:46
Sylwia Jankowska 2018-05-18 11:23:36
Petycje 2018 Sylwia Jankowska 2018-05-18 11:22:20
Marek Brej 2018-05-18 08:28:04
Marek Brej 2018-05-18 08:27:02
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Karnicach Joanna Strojek 2018-05-17 13:55:27