herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkursy 2016 - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2016-12-09 10:36:22
Konkursy 2016 - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2016-12-09 10:36:17
Konkursy 2016 Sylwia Jankowska 2016-12-09 10:35:32
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, obręb Gołańcz Pomorska. Radosław Borowy 2016-12-08 14:14:31
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, obręb Gołańcz Pomorska. Radosław Borowy 2016-12-08 14:14:15
Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o.o. w Goleniowie. Mirosława Stankiewicz 2016-12-07 15:01:58
Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/138/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mirosława Stankiewicz 2016-12-07 15:01:35
Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe. Mirosława Stankiewicz 2016-12-07 15:01:04
Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Mirosława Stankiewicz 2016-12-07 15:00:36
Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej. Mirosława Stankiewicz 2016-12-07 15:00:11
Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Mirosława Stankiewicz 2016-12-07 14:59:40
Uchwała Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Mirosława Stankiewicz 2016-12-07 14:58:41
Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Paprotno dotyczącego zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku. Mirosława Stankiewicz 2016-12-07 14:56:23
Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2016 rok. Mirosława Stankiewicz 2016-12-07 14:55:58
Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Paprotno dotyczącego zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku. Mirosława Stankiewicz 2016-12-07 14:54:12
Uchwała Nr XXI/161/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mirosława Stankiewicz 2016-12-07 14:53:49
Sesja Nr XXI Mirosława Stankiewicz 2016-12-07 14:51:56
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzeniaw sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej Sylwia Jankowska 2016-12-07 07:56:58
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzeniaw sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej Sylwia Jankowska 2016-12-06 21:29:14
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzeniaw sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej Sylwia Jankowska 2016-12-06 21:28:34
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie miejscowości Skrobotowo,Karnice, Gocławice, Kusin, Czaplice, Czaplin Mały, Cerkwica, Czaplin Wielki w gminie Karnice Sylwia Jankowska 2016-12-06 21:23:40
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie miejscowości Skrobotowo,Karnice, Gocławice, Kusin, Czaplice, Czaplin Mały, Cerkwica, Czaplin Wielki w gminie Karnice Sylwia Jankowska 2016-12-06 21:23:24
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie miejscowości Skrobotowo,Karnice, Gocławice, Kusin, Czaplice, Czaplin Mały, Cerkwica, Czaplin Wielki w gminie Karnice Sylwia Jankowska 2016-12-06 21:21:20
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie miejscowości Skrobotowo,Karnice, Gocławice, Kusin, Czaplice, Czaplin Mały, Cerkwica, Czaplin Wielki w gminie Karnice Sylwia Jankowska 2016-12-06 21:20:13
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kusin Sylwia Jankowska 2016-12-05 06:59:58
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kusin Sylwia Jankowska 2016-12-05 06:58:43
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kusinie Sylwia Jankowska 2016-12-05 06:57:07
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kusinie Sylwia Jankowska 2016-12-05 06:56:38
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-12-02 14:18:38
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z na odcinku od m. Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo Radosław Borowy 2016-12-01 14:22:34
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z na odcinku od m. Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo Radosław Borowy 2016-12-01 14:22:21
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z na odcinku od m. Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo Radosław Borowy 2016-12-01 14:21:42
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2016-11-29 07:16:24
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, suszarni i pokoju logopedy na salę zajęć dla dzieci, szatnię i łazienkę w budynku publicznego przedszkola w Trzebiatowie, przy ulicy Waryńskiego 7, na działce nr 277, obręb geodezyjny Trzebiatów 4. Radosław Borowy 2016-11-28 13:45:10
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, suszarni i pokoju logopedy na salę zajęć dla dzieci, szatnię i łazienkę w budynku publicznego przedszkola w Trzebiatowie, przy ulicy Waryńskiego 7, na działce nr 277, obręb geodezyjny Trzebiatów 4. Radosław Borowy 2016-11-28 13:44:53
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-28 08:47:54
Ogłoszenie o XXI Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2016-11-24 14:12:49
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z na odcinku od m. Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo Radosław Borowy 2016-11-23 13:22:23
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z na odcinku od m. Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo Radosław Borowy 2016-11-23 13:22:14
Wykaz nr 2/2016 nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia Justyna Waliszka 2016-11-23 09:50:36