herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mirosława Stankiewicz 2018-12-07 12:29:42
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Mirosława Stankiewicz 2018-12-07 12:29:17
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-12-07 12:27:49
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-12-07 12:27:25
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-12-07 12:25:44
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-12-07 11:55:42
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-12-07 11:53:54
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-12-07 11:52:04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-12-07 11:51:45
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice przetarg 2 Radosław Borowy 2018-12-07 08:36:15
Komisje Rady Gminy Karnice - kadencja 2018 - 2023 Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:51:26
Komisje Rady Gminy Karnice - kadencja 2018 - 2023 Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:45:56
Rada Gminy Karnice - kadencja 2018/2023 Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:24:52
Rada Gminy Karnice - kadencja 2018/2023 Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:20:58
Rada Gminy Karnice - kadencja 2018/2023 - dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:17:24
Rada Gminy Karnice - kadencja 2018/2023 - dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:16:32
Rada Gminy Karnice - kadencja 2018/2023 - dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:16:14
Uchwała Nr II/28/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:12:51
Uchwała Nr II/27/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:12:22
Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:11:17
Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:10:56
Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego ?Posiłek w szkole i w domu ? na lata 2019 ? 2023 Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:09:51
Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:09:30
Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opłaty miejscowej Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:08:56
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:08:32
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:08:26
Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:07:51
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:07:30
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:07:07
Sesja Nr II Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:05:00
Uchwała Nr I/17/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:04:29
Uchwała Nr I/16/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:04:06
Uchwała Nr I/15/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:03:31
Uchwała Nr I/14/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. opracowania strategii gminy Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:02:53
Uchwała Nr I/13/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania strategii gminy Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:02:27
Uchwała Nr I/12/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:02:04
Uchwała Nr I/11/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:01:37
Uchwała Nr I/10/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:01:13
Uchwała Nr I/9/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:00:46
Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:00:24