herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2016 - dokument usunięty Marek Brej 2016-11-03 07:12:42
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-11-02 14:33:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, suszarni i pokoju logopedy na salę zajęć dla dzieci, szatnię i łazienkę w budynku publicznego przedszkola w Trzebiatowie, przy ulicy Waryńskiego 7, na działce nr 277, obręb geodezyjny Trzebiatów 4?. Radosław Borowy 2016-11-02 14:26:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, suszarni i pokoju logopedy na salę zajęć dla dzieci, szatnię i łazienkę w budynku publicznego przedszkola w Trzebiatowie, przy ulicy Waryńskiego 7, na działce nr 277, obręb geodezyjny Trzebiatów 4?. Radosław Borowy 2016-11-02 14:25:49
Sylwia Jankowska 2016-10-31 15:34:27
Sylwia Jankowska 2016-10-31 14:46:15
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzeszyn Sylwia Jankowska 2016-10-31 09:48:46
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Węgorzyn Sylwia Jankowska 2016-10-31 09:47:56
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Węgorzynie Sylwia Jankowska 2016-10-31 09:46:43
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-10-31 08:40:34
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-10-31 08:40:18
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-10-31 08:40:03
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna" w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice Marek Brej 2016-10-31 08:39:48
Uchwała Nr CCLV.443.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice za pierwsze półrocze 2016 r. Marek Brej 2016-10-31 08:39:13
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzedzie Gminy Karnice Marek Brej 2016-10-31 08:31:16
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice z I półrocze 2016 roku Marek Brej 2016-10-31 08:30:57
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wielokrotnej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku Marek Brej 2016-10-31 08:30:42
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Marek Brej 2016-10-31 08:30:28
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Karnice Marek Brej 2016-10-31 08:30:14
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-10-31 08:29:57
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-10-31 08:29:35
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Karnice i podległych jednostek budżetowych Marek Brej 2016-10-31 08:29:21
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego Marek Brej 2016-10-31 08:29:04
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-10-31 08:28:50
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Marek Brej 2016-10-31 08:28:36
Zarządzenie Nr 13A/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów specjalnych pożarniczych i autopomp Marek Brej 2016-10-31 08:16:26
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach Marek Brej 2016-10-31 08:16:08
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-10-31 08:15:47
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad planowania i realizacji szkoleń w Urzędzie Gminy Karnice Marek Brej 2016-10-31 08:15:28
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2016-2027 Marek Brej 2016-10-31 08:14:16
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnej Bliblioteki Publicznej w Karnicach oraz Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za rok 2015 Marek Brej 2016-10-31 08:13:51
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego Marek Brej 2016-10-31 08:13:35
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2016-10-31 08:13:19
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-10-31 08:13:04
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2015 rok Marek Brej 2016-10-31 08:12:49
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego Marek Brej 2016-10-31 08:12:33
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-10-31 08:12:16
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-10-31 08:11:20
Zarządzenie Nr 1A/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Karnice i podległych jednostek budżetowych Marek Brej 2016-10-31 08:11:03
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skrobotowo Marek Brej 2016-10-31 08:10:43