herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.3.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-04-12 14:38:17
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.3.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-04-12 14:38:03
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.2.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-04-12 14:36:54
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.2.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-04-12 14:36:28
SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK Marek Brej 2017-04-12 10:17:35
II publiczny przetarg ustny nieoganiczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie Joanna Strojek 2017-04-12 08:39:27
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Sylwia Jankowska 2017-04-11 13:00:46
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Sylwia Jankowska 2017-04-11 12:55:36
Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie likwidacji sołectwa Modlimowo, przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica Mirosława Stankiewicz 2017-04-11 12:35:10
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo Mirosława Stankiewicz 2017-04-11 12:34:39
Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-04-11 12:01:01
Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-04-11 12:00:11
Zarządzenie Nr 32 w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Sylwia Jankowska 2017-04-11 09:57:24
Zarządzenie Nr 32 w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Sylwia Jankowska 2017-04-11 09:56:57
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-10 11:25:11
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:52:12
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:51:14
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:51:00
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:50:33
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:50:14
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:49:49
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:46:54
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:45:51
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:36:55
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:36:34
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:35:41
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:35:02
Uchwała Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:34:41
Uchwała Nr XXIV/207/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2017 Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:34:11
Uchwała Nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2017 Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:33:37
Uchwała Nr XXIV/205/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2017. Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:32:49
Uchwała Nr XXIV/204/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:31:52
Uchwała Nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r. Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:31:04
Uchwała Nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/180/2005 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2005 r Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:29:02
Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:27:30
Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:27:02
Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2017 roku? Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:26:37
Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:25:44
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:24:54
Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie likwidacji sołectwa Modlimowo, przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:20:26