herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6. Radosław Borowy 2018-04-20 14:02:57
Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6. Radosław Borowy 2018-04-20 14:02:48
Nabór na stanowisko PSYCHOLOG w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach Marek Brej 2018-04-20 13:27:18
Uchwała Nr XXXIII.176.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w budżecie Gminy Karnice na 2018 r. Marek Brej 2018-04-20 13:21:28
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin Radosław Borowy 2018-04-20 11:58:52
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin Radosław Borowy 2018-04-20 11:58:31
Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice Grzegorz Smal 2018-04-20 11:43:07
Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice. Grzegorz Smal 2018-04-20 11:42:57
Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice. Grzegorz Smal 2018-04-20 11:42:21
Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice. Grzegorz Smal 2018-04-20 11:41:16
Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice Grzegorz Smal 2018-04-20 11:38:57
Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice Grzegorz Smal 2018-04-20 11:38:24
Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice Grzegorz Smal 2018-04-20 11:37:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-04-20 11:36:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-04-20 11:34:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-04-20 11:34:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-04-20 11:34:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-04-20 11:33:42
Sylwia Jankowska 2018-04-20 10:30:01
Sylwia Jankowska 2018-04-20 10:29:29
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice za rok 2014 - dokument usunięty Marek Brej 2018-04-18 08:15:22
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice za rok 2015 - dokument usunięty Marek Brej 2018-04-18 08:15:20
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice za rok 2016 - dokument usunięty Marek Brej 2018-04-18 08:15:16
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice za rok 2017 - dokument usunięty Marek Brej 2018-04-18 08:15:13
Rok 2017 Marek Brej 2018-04-18 08:15:01
Rok 2016 Marek Brej 2018-04-18 08:14:45
Rok 2015 Marek Brej 2018-04-18 08:14:28
Rok 2014 Marek Brej 2018-04-18 08:14:12
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice Marek Brej 2018-04-18 08:13:29
Rok 2017 Marek Brej 2018-04-17 07:10:56
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice za rok 2017 - dokument usunięty Marek Brej 2018-04-17 07:09:42
Rok 2017 Marek Brej 2018-04-17 07:08:46
Rok 2017 - dokument usunięty Marek Brej 2018-04-17 07:08:10
Rok 2017 - dokument usunięty Marek Brej 2018-04-17 07:08:02
Sylwia Jankowska 2018-04-11 08:26:07
Sylwia Jankowska 2018-04-11 08:25:04
Sylwia Jankowska 2018-04-11 08:24:07
Petycje 2018 Sylwia Jankowska 2018-04-11 08:07:05
Aktualizacja planu zamówień publicznych z dnia 10.04.2018 r. Radosław Borowy 2018-04-10 10:56:52
Aktualizacja planu zamówień publicznych z dnia 10.04.2018 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2018-04-10 10:56:38