herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-11-14 10:37:12
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-11-14 10:36:56
Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo. Grzegorz Smal 2018-11-13 11:39:02
Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo. Grzegorz Smal 2018-11-13 11:38:23
Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo. Grzegorz Smal 2018-11-13 11:37:07
Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo. Grzegorz Smal 2018-11-13 11:36:02
Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo. Grzegorz Smal 2018-11-13 11:35:43
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaplin Mały Radosław Borowy 2018-11-09 14:27:28
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z gminy Karnice Radosław Borowy 2018-11-09 10:36:06
Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 r. Sylwia Jankowska 2018-11-07 10:22:12
Magdalena Bąk - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:44:54
Andrzej Gutowski - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:44:37
Robert Janek - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:44:23
Marcin Kaliszan - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:44:09
Jan Kolanek - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:43:53
Jerzy Kosiorowski - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:43:37
Jan Lewicki - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:43:24
Dariusz Mikulski - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:43:09
Henryk Mruk - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:42:55
Bogdan Olejniczak - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:42:42
Władysław Pastuszek - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:42:29
Wiesława Saran - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:42:15
Stanisław Wolski - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:42:01
Tadeusz Woźniak - Radny Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:41:44
Andrzej Przeździęk - Przewodniczący Rady Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:41:22
Lech Puzdrowski - Wójt Gminy Marek Brej 2018-11-06 13:41:06
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018 Marek Brej 2018-11-06 13:40:43
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018 - dokument usunięty Marek Brej 2018-11-06 13:40:37
Lech Puzdrowski - Wójt Gminy - dokument usunięty Marek Brej 2018-11-06 13:40:31
Lech Puzdrowski - Wójt Gminy - dokument usunięty Marek Brej 2018-11-06 13:40:10
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018 - dokument usunięty Marek Brej 2018-11-06 13:37:30
Remont mostku w ciągu ulicy Kasztanowej w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-11-06 08:32:17
Remont mostku w ciągu ulicy Kasztanowej w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-11-06 08:31:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Sosnowej i Akacjowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych 287 i 286/1 obręb Karnice. Radosław Borowy 2018-11-02 12:57:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Sosnowej i Akacjowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych 287 i 286/1 obręb Karnice. Radosław Borowy 2018-11-02 12:57:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Sosnowej i Akacjowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych 287 i 286/1 obręb Karnice. Radosław Borowy 2018-11-02 12:57:02
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnice, ul. Miodowa na działkach nr 286/1, 155/1, 327/6 obręb Karnice. Radosław Borowy 2018-10-31 14:38:09
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnice, ul. Miodowa na działkach nr 286/1, 155/1, 327/6 obręb Karnice. Radosław Borowy 2018-10-31 14:37:54
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedysz na działkach nr 24/7, 17 obręb Niedysz. Radosław Borowy 2018-10-31 14:26:19
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedysz na działkach nr 24/7, 17 obręb Niedysz. Radosław Borowy 2018-10-31 14:26:12