herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8 w obrębie Ninikowo Radosław Borowy 2017-03-14 09:21:46
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo Radosław Borowy 2017-03-14 09:20:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo Radosław Borowy 2017-03-14 09:18:50
Oferta pozakonkursowa realizacji zadania celu publicznego Nr 1/2017 Sylwia Jankowska 2017-03-09 19:55:54
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska. Radosław Borowy 2017-03-09 14:41:54
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska. Radosław Borowy 2017-03-09 14:41:24
Oferta pozakonkursowa realizacji zadania celu publicznego Nr 1/2017 Sylwia Jankowska 2017-03-09 14:14:20
Konsultacje społeczne Sylwia Jankowska 2017-03-09 10:58:18
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-03-09 10:57:33
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2017-03-09 10:57:11
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-03-09 10:56:29
Konkursy ofert Sylwia Jankowska 2017-03-09 10:54:32
Obwieszczenie dla zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia uwag i wniosków, a także wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji fermy bydła mlecznego o obsadzie 600 DJP w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 460 DJP, zlokalizowanej na dz. nr 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-03-07 08:59:05
SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2016 Marek Brej 2017-03-07 07:12:34
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KARNICE ZA 2015 ROK Marek Brej 2017-03-07 07:12:04
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KARNICE ZA 2015 ROK Marek Brej 2017-03-07 07:11:22
2014 rok Marek Brej 2017-03-07 07:10:50
2015 ROK Marek Brej 2017-03-07 07:10:38
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminny Karnice z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice Marek Brej 2017-03-06 07:10:02
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo Mirosława Stankiewicz 2017-03-03 14:32:41
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo Mirosława Stankiewicz 2017-03-03 14:31:31
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie likwidacji sołectwa Modlimowo, przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica Mirosława Stankiewicz 2017-03-03 14:30:20
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie likwidacji sołectwa Modlimowo, przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica Mirosława Stankiewicz 2017-03-03 14:27:58
Petycje Sylwia Jankowska 2017-03-02 13:44:53
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2017 Marek Brej 2017-03-02 11:32:57
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-03-01 08:57:24
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-03-01 08:55:25
Uchwała Nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectwa Modlimowo i przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:19:21
Uchwała Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:18:51
Uchwała Nr XXIII/185/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przejęcia na mienie gminy nieruchomości gruntowych w zamian za wygaśnięcie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:18:28
Uchwała Nr XXIII/184/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:16:45
Uchwała Nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Cerkwicy. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:16:17
Uchwała Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Karnicach. - dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:15:49
Uchwała Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Karnicach. - dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:15:45
- dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:15:21
- dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:15:15
Uchwała Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Karnicach. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:15:11
Uchwała Nr XXIII/181/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:14:48
Uchwała Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:14:15
Uchwała Nr XXIII/179/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Mirosława Stankiewicz 2017-02-28 08:13:55