herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Nr XXVIII Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:31:21
Komisje Rady Gminy Karnice - kadencja 2014/2018 Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:30:10
Rok 2013 Marek Brej 2017-12-06 08:50:56
Rok 2014 Marek Brej 2017-12-06 08:50:37
Rok 2015 Marek Brej 2017-12-06 08:50:10
Rok 2016 Marek Brej 2017-12-06 08:49:50
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Marek Brej 2017-12-06 08:49:14
SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK - dokument usunięty Marek Brej 2017-12-06 08:48:59
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica?. Radosław Borowy 2017-11-28 14:51:17
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica?. Radosław Borowy 2017-11-28 14:50:48
Ogłoszenie o XXVIII Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-11-24 14:55:34
Ogłoszenie o XXVIII Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-11-24 14:55:09
Sylwia Jankowska 2017-11-23 12:08:27
Sylwia Jankowska 2017-11-23 12:07:56
Sekretarz Gminy Sylwia Jankowska 2017-11-23 12:03:38
Wójt Gminy Sylwia Jankowska 2017-11-23 12:03:21
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-11-22 11:59:56
Sylwia Jankowska 2017-11-17 11:47:48
Sylwia Jankowska 2017-11-17 11:46:35
Sylwia Jankowska 2017-11-17 11:45:53
Sylwia Jankowska 2017-11-17 11:45:02
Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Powiecie Gryfickim. Sylwia Jankowska 2017-11-17 11:43:35
Zakup i dostawa kompletnego piłkochwytu Radosław Borowy 2017-11-17 11:33:33
Protokół z otwarcia ofert - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-11-17 11:33:10
Protokół z otwarcia ofert - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-11-17 11:33:01
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Marek Brej 2017-11-14 08:16:37
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Marek Brej 2017-11-14 08:15:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. Radosław Borowy 2017-11-14 07:42:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. Radosław Borowy 2017-11-14 07:40:26
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-11-13 14:15:17
rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach Joanna Strojek 2017-11-13 13:56:16
wykaz nr 8 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-11-13 13:51:35
Uchwała Nr XXVII/245/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż samodzielnych lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:16:57
Uchwała Nr XXVII/244/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:16:28
Uchwała Nr XXVII/243/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:16:08
Uchwała Nr XXVII/242/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:14:57
Uchwała Nr XXVII/241/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:13:56
Uchwała Nr XXVII/240/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:13:31
Uchwała Nr XXVII/239/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:13:06
Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:12:32