Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. Grzegorz Smal 2020-03-05 14:29:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Słonecznej, Grabowej, Sosnowej, Miodowej, Brzozowej i Bukowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 148, 286/1, 155/1, 327/6, 255 i 288 obręb Karnice. Radosław Borowy 2020-03-05 14:25:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Słonecznej, Grabowej, Sosnowej, Miodowej, Brzozowej i Bukowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 148, 286/1, 155/1, 327/6, 255 i 288 obręb Karnice. Radosław Borowy 2020-03-05 14:24:30
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. Grzegorz Smal 2020-03-05 14:23:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zewnętrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilającym i sterowniczym oraz wykonanie obudowy urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej ? obudowy studni nr 3 na działce nr 13/2 obręb Kusin, gm. Karnice Radosław Borowy 2020-03-05 14:22:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zewnętrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilającym i sterowniczym oraz wykonanie obudowy urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej ? obudowy studni nr 3 na działce nr 13/2 obręb Kusin, gm. Karnice Radosław Borowy 2020-03-05 14:21:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji Balitic Pipe (PM) Radosław Borowy 2020-03-04 08:59:52
Ogłoszenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Skrobotowie Sylwia Jankowska 2020-03-03 12:11:40
Ogłoszenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Skrobotowie Sylwia Jankowska 2020-03-03 12:11:12
Ogłoszenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Skrobotowie Sylwia Jankowska 2020-03-03 12:10:58
Ogłoszenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Skrobotowie Sylwia Jankowska 2020-03-03 12:10:37
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skrobotowo Sylwia Jankowska 2020-03-03 12:09:24
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skrobotowo Sylwia Jankowska 2020-03-03 12:07:34
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. Marek Brej 2020-03-03 11:18:33
Petycje 2020 Sylwia Jankowska 2020-03-02 09:09:37
Petycje 2020 Sylwia Jankowska 2020-03-02 09:08:10
Sylwia Jankowska 2020-03-02 08:57:03
Sylwia Jankowska 2020-03-02 08:55:39
Petycje 2020 Sylwia Jankowska 2020-03-02 08:54:47
OBOWIĄZEK SEGREGACJI DLA WSZYSTKICH Marek Brej 2020-03-02 08:47:57
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ? również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw i domu weselnego wraz z zabudową towarzyszącą i niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu w Cerkwicy na działce nr 13 w obrębie Cerkwica, gm. Karnice Radosław Borowy 2020-02-28 14:08:29
Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Grzegorz Smal 2020-02-27 13:11:50
Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Grzegorz Smal 2020-02-27 13:09:01
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaplin Mały Radosław Borowy 2020-02-21 14:01:48
Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Marek Brej 2020-02-20 08:42:35
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 lutego 2020 r. sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice Marek Brej 2020-02-20 07:03:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw i domu weselnego wraz z zabudową towarzyszącą i niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu w Cerkwicy na działce nr 13 w obrębie Cerkwica, gm. Karnice. Radosław Borowy 2020-02-19 11:23:06
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania Sylwia Jankowska 2020-02-19 09:57:42
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Sylwia Jankowska 2020-02-19 09:57:26
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania Sylwia Jankowska 2020-02-19 09:56:20
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2020 r. sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2020 r. Sylwia Jankowska 2020-02-19 08:30:47
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 lutego 2020 r. sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2020-02-19 08:30:18
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Sylwia Jankowska 2020-02-19 08:29:52
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Sylwia Jankowska 2020-02-19 08:29:24
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia13 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2020 r. Sylwia Jankowska 2020-02-18 14:46:07
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia13 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2020 r. Sylwia Jankowska 2020-02-18 14:45:35
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzieleniu zgody wodnoprawnej w sprawie Baltic Pipe (ZK) Radosław Borowy 2020-02-18 09:00:09
Wykaz nr 2/2020 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Marek Brej 2020-02-14 07:10:14
wykaz nr 2/2020 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Strojek 2020-02-13 08:32:34
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu?, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2020 r. w drodze zlecenia. Sylwia Jankowska 2020-02-12 10:06:01