herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 3) Radosław Borowy 2017-05-17 09:04:41
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 3) Radosław Borowy 2017-05-17 09:04:16
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 3) Radosław Borowy 2017-05-17 09:04:03
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 3) Radosław Borowy 2017-05-17 09:03:54
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 3) Radosław Borowy 2017-05-17 09:03:44
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 3) Radosław Borowy 2017-05-17 09:03:21
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 3) Radosław Borowy 2017-05-17 09:03:09
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 3) Radosław Borowy 2017-05-17 09:02:44
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 2) Radosław Borowy 2017-05-17 07:57:23
Przebudowa drogi w miejscowości Ciećmierz, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 12:49:22
Przebudowa drogi w miejscowości Ciećmierz, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 12:49:13
Przebudowa drogi w miejscowości Ciećmierz, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 12:49:04
Przebudowa drogi w miejscowości Ciećmierz, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 12:48:55
Przebudowa drogi w miejscowości Ciećmierz, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 12:48:32
Przebudowa drogi w miejscowości Ciećmierz, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 12:48:25
Przebudowa drogi w miejscowości Ciećmierz, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 12:48:15
Przebudowa drogi w miejscowości Ciećmierz, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 12:48:00
Przebudowa drogi w miejscowości Ciećmierz, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 12:47:50
Przebudowa drogi w miejscowości Ciećmierz, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 12:47:38
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:56:24
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:56:16
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:56:07
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:56:00
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:55:50
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:55:38
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:55:23
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:55:13
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:55:01
Uchwała Nr L.227.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Karnice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Marek Brej 2017-05-16 08:37:49
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-05-15 13:45:31
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-05-15 13:44:46
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-05-15 13:44:29
2013 - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-05-15 13:10:59
wykaz nr 4/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-05-15 11:45:34
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-05-15 07:06:44
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty Radosław Borowy 2017-05-12 10:10:59
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 2) Radosław Borowy 2017-05-11 14:26:19
Sylwia Jankowska 2017-05-11 13:41:55
Sylwia Jankowska 2017-05-11 13:41:16
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:12:40