herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/171/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-01-09 11:57:10
Sesja Nr XXII Mirosława Stankiewicz 2017-01-09 11:55:31
Zarządzenie Nr 7 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia Sylwia Jankowska 2017-01-09 09:56:16
Zarządzenie Nr 7 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia Sylwia Jankowska 2017-01-09 09:54:47
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-01-09 09:53:42
. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-01-09 09:53:25
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-01-09 09:52:37
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Marek Brej 2017-01-09 09:44:59
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Marek Brej 2017-01-09 09:44:23
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Marek Brej 2017-01-09 09:43:35
. - dokument usunięty Marek Brej 2017-01-09 09:43:01
. - dokument usunięty Marek Brej 2017-01-09 09:42:30
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Marek Brej 2017-01-09 09:42:03
rok 2017 Marek Brej 2017-01-09 09:41:38
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-01-09 08:53:30
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-01-09 08:50:09
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2017 Marek Brej 2017-01-02 11:08:25
Informacja o wyborze oferty - BHP Sylwia Jankowska 2016-12-30 09:52:00
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2016-12-29 13:46:08
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2016-12-29 13:45:57
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2017 Marek Brej 2016-12-28 13:02:39
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2016 - dokument usunięty Marek Brej 2016-12-28 13:02:13
ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2017 ROK Marek Brej 2016-12-28 13:01:20
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, suszarni i pokoju logopedy na salę zajęć dla dzieci, szatnię i łazienkę w budynku publicznego przedszkola w Trzebiatowie, przy ulicy Waryńskiego 7, na działce nr 277, obręb geodezyjny Trzebiatów 4?. Radosław Borowy 2016-12-22 13:47:03
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, suszarni i pokoju logopedy na salę zajęć dla dzieci, szatnię i łazienkę w budynku publicznego przedszkola w Trzebiatowie, przy ulicy Waryńskiego 7, na działce nr 277, obręb geodezyjny Trzebiatów 4?. Radosław Borowy 2016-12-22 13:46:51
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Sylwia Jankowska 2016-12-21 10:12:19
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Sylwia Jankowska 2016-12-21 10:12:18
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Sylwia Jankowska 2016-12-21 10:12:03
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Sylwia Jankowska 2016-12-21 08:56:03
Uchwała Nr CXXX.567.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karnice na lata 2017-2027 Marek Brej 2016-12-19 14:44:25
Uchwała Nr CXXX.566.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok Marek Brej 2016-12-19 14:43:46
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Marek Brej 2016-12-19 14:41:11
Budżet Gminy na 2017 rok Marek Brej 2016-12-19 14:40:44
Budżet Gminy na 2017 rok Marek Brej 2016-12-19 14:40:33
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz udziału w nieruchomości połozonej w Skrobotowie Joanna Strojek 2016-12-19 09:55:19
II publiczny przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Paprotnie - dokument usunięty Joanna Strojek 2016-12-19 09:53:17
I publiczy przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości połozonej w Skrobotowie - dokument usunięty Joanna Strojek 2016-12-19 09:53:13
I publiczy przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości połozonej w Skrobotowie - dokument usunięty Joanna Strojek 2016-12-19 09:52:29
Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Marek Brej 2016-12-19 08:29:47
INFORMACJA o nieruch. gruntach i lasach IN-NGL-1 Marek Brej 2016-12-19 08:27:23