herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XIV/105/2007 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Wegorzyn


Uchwała Nr XIV/105/2007

Rady Gminy Karnice

z dnia 26 września 2007 roku

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Węgorzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1.Uchwala się Plan Rozwoju Miejscowości Węgorzyn, zatwierdzony Uchwałą Zebrania Wiejskiego, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 05-10-2007 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2007 10:28