herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIV/100/2007 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego p.n. ,,Pogorzelica II" w gminie Karnice 2007-10-05 10:32
Uchwała Nr XIV/108/2007 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w formie zakupu posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole 2007-10-05 10:30
Uchwała Nr XIV/107/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok 2007-10-05 10:29
Uchwała Nr XIV/106/2007 w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Miejscowości Czaplin Mały 2007-10-05 10:29
Uchwała Nr XIV/105/2007 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Wegorzyn 2007-10-05 10:28
Uchwała Nr XIV/104/2007 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2007-10-05 10:28
Uchwała Nr XIV/103/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok 2007-10-05 10:27
Uchwała Nr XIV/102/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok 2007-10-05 10:26
Uchwała Nr XIV/101/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2007-10-05 10:25
Uchwała Nr XIV/99/2007 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Karnice w obrębie Konarzewo 2007-10-05 10:24
Uchwała Nr XIV/98/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosodarowania przesytrzenego gminy Karnice 2007-10-05 10:24
Uchwała Nr XIV/97/2007 w sprawie przystąpieniado sprządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ,,Konarzewo 2" 2007-10-05 10:23