herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXXI/259/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Karnice oraz granic ich obwodów


Uchwała Nr XXXI/259/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 03 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Karnice oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091, Nr 137 poz. 1304, Nr 167, poz.1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Dz. U. Nr 80 poz. 542, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 120 poz. 818, Dz. U. Nr 180 poz. 1280, Dz. U. Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Dz. U. Nr 70 poz. 416, Dz. U. Nr 145 poz. 917, Dz. U. Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Dz. U. Nr 6 poz. 33) po uzyskani pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Karnice - Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerkwicy oraz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach, Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkól Publicznych w Karnicach

§ 2. Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy obejmują następujące miejscowości: Cerkwica, Czaplice, Czaplin Mały, Czaplin Wielki, Gocławice, Gościmierz, Modlimowo, Mojszewo, Trzeszyn, Witomierz,

§ 3. Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych obejmują następujące miejscowości: Ciećmierz, Dreżewo, Janowo, Karnice, Kusin, Niedysz, Niczonów, Niwy, Paprotno, Skrobotowo, Węgorzyn, Zapole, Ninikowo, Lędzin, Drozdowo, Drozdówko, Konarzewo, Skalno, Pogorzelica

§ 4. Granice obwodu Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkól Publicznych w Karnicach obejmują następujące miejscowości: Cerkwica, Czaplice, Czaplin Mały, Czaplin Wielki, Gocławice, Gościmierz, Modlimowo, Mojszewo, Trzeszyn, Witomierz, Ciećmierz, Dreżewo, Janowo, Karnice, Kusin, Niedysz, Niczonów, Niwy, Paprotno, Skrobotowo, Węgorzyn, Zapole, Ninikowo, Lędzin, Drozdowo, Drozdówko, Konarzewo, Skalno, Pogorzelica

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Tracą moc: Uchwała Nr VI/40/99 Rady Gminy w Karnicach z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Karnice;

Uchwała Nr VI/39/99 Rady Gminy w Karnicach z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Karnicach ul. Szkolna 13;

Uchwała Nr VI/46/99 Rady Gminy w Karnicach z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie włączenia miejscowości Gminy Karnice do obwodów szkolnych Gminy Rewal i Trzebiatów;

Uchwała Nr X/73/2007 z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-04-2009 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Stankiewicz 08-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2009 14:04