herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 33 w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt


Zarządzenie Nr 33 /2009

Wójta Gminy Karnice

z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Na podstawie § 15 instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 1. w wykazie haseł klasyfikacyjnych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu:

1). haśle klasyfikacyjnym „3 BUDŻET,PODTKI,RACHUNKOWOŚĆ”

  • haśle drugiego rzędu „31 PODATKI I OPŁATY”

  • haśle trzeciego rzędu „312 Opłaty ”

  • haśle czwartego rzędu poprzez dodanie „ 3125 Opłata adiacencka i planistyczna”

  • w jednolitym rzeczowym wykazie akt:

  • 1). haśle klasyfikacyjnym „3 BUDŻET,PODTKI,RACHUNKOWOŚĆ” - w tabeli:

   - 312 Opłaty

   - 3125 Opłata adiacencka i planistyczna B-5 Bc

   § 2. Wprowadza się następujące uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt:

   I. w wykazie haseł klasyfikacyjnych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu:

   1. haśle klasyfikacyjnym „8 ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE”

   - haśle drugiego rzędu „81 POMOC SPOŁECZNA, SPRAWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OPIEKA NAD DZIEĆMI”

   - haśle trzeciego rzędu „813 Działalność opiekuńcza i usługi opiekuńcze”

   - haśle czwartego rzędu poprzez dodanie „8136 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

   1. haśle klasyfikacyjnym „8 ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE”

   - haśle drugiego rzędu „81 POMOC SPOŁECZNA, SPRAWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OPIEKA NAD DZIEĆMI”

   - haśle trzeciego rzędu poprzez dodanie „819 Fundusz Alimentacyjny”

   - haśle czwartego rzędu poprzez dodanie:

   „8190 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego”, w uwagach - wnioski, decyzje, korespondencja;

   „8191 Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych”

   II. w jednolitym rzeczowym wykazie akt:

   1. haśle klasyfikacyjnym „8 ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE” w tabeli:

   - 813 Działalność opiekuńcza i usługi opiekuńcze

   - 8136 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze B10 Bc

   - 819 Fundusz Alimentacyjny

   - 8190 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego B10 Bc

   - 8191 Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych B10 Bc

   § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu archiwum zakładowe

   w Urzędzie Gminy.

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jakubcewicz 03-11-2009 16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 16:09