herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 51 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2010-01-04 12:14
Zarządzenia Nr 49A w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2009-12-31 14:06
Zarządzenie Nr 41 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-12-14 10:33
Zarządzenie Nr 28 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r. 2009-12-10 12:17
Zarządzenie Nr 27 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r. 2009-12-10 12:16
Zarządzenie Nr 26 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r. 2009-12-10 12:15
Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonwczega budżetu gminy na 2009 r. 2009-12-10 12:14
zarządzenie Nr 12 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r. 2009-12-10 12:13
Zarządzenie Nr 11 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r. 2009-12-10 12:12
Zarządzenie Nr 4 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok 2009-12-10 12:10
Zarządzenie Nr 50 w sprawie wyboru pracowników 2009-11-27 10:28
Zarządzenie Nr 48 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Karnice 2009-11-27 10:26
Zarządzenie Nr 47 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną 2009-11-27 10:24
Zarządzenie Nr 46 w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Gminie Karnice 2009-11-27 10:22
zarządzenie Nr 45 w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe w Gminie Karnice 2009-11-27 10:20
Zarządzenie Nr 44 w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne w Gminie Karnice 2009-11-27 10:19
Zarządzenie Nr 43 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-11-16 16:39
Zarządzenie Nr 42 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-11-03 16:24
Zarządzenie Nr 40 w sprawie pobierania opłat za ksero i fax 2009-11-03 16:22
zarządzenie Nr 39 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2009-11-03 16:21
Zarządzenie Nr 38 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2009-11-03 16:20
Zarządzenie Nr 37 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r. 2009-12-14 10:21
Zarządzenie Nr 36 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r. 2009-11-03 16:17
Zarządzenie Nr 35 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r. 2009-11-03 16:12
Zarządzenie Nr 34 w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania faktur VAT 2009-11-03 16:11
Zarządzenie Nr 33 w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt 2009-11-03 16:09
Zarządzenie Nr 32 w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy 2017-04-11 09:57
Zarządzenie Nr 31 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-11-03 16:06
Zarządzenie Nr 30 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-11-03 16:05
Zarządzenie Nr 29 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-11-03 16:04
Zarządzenie Nr 25 w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Karnice 2009-11-03 16:03
Zarządzenie Nr 24 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Karnicach 2009-11-03 16:00
Zarządzenie Nr 23 w sprawie okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Karnicach 2009-11-03 15:58
Zarządzenie Nr 22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy 2009-11-03 15:57
Zarządzenie Nr 21 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-11-03 15:54
Zarządzenie Nr 20 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-11-03 15:53
Zarządzenie Nr 19 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2009-11-03 15:52
Zarządzenie Nr 18 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-11-03 14:55
Zarządzenie Nr 17 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Karnicach 2009-11-03 14:53
Zarządzenie Nr 16 w sprawie ustalenia dni wolnych za święta przypadające w sobotę w 2009 r. 2009-11-03 14:50
Zarządzenie Nr 15 w sprawie maksymalnych miesięcznych wynagrodzeniach kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2009-11-03 14:49
Zarządzenie Nr 14 w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 2009-11-03 14:34
Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-11-03 14:32
Zarządzenie Nr 9 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2009-11-03 14:30
Zarządzenie Nr 8 w sprawie powołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Karnice 2009-11-03 14:30
Zarządzenie Nr 7 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-11-03 14:05
Zarządzenie Nr 6 w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy 2009-11-03 14:02
Zarządzenie Nr 5 w sprawie ustalenia stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych 2009-11-03 14:00
zarządzenie Nr 3 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-11-03 13:57
Zarządzenie Nr 2 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2009-11-03 13:56
Zarządzenie Nr 1 w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Karnicach 2009-11-03 13:55