herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 40 w sprawie pobierania opłat za ksero i fax


Zarządzenie Nr 40/2009

Wójta Gminy Karnice

z dnia 23 października 2009 roku

w sprawie pobierania opłat za ksero i fax

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218),

zarządza się co następuje:

§ 1. Petenci Urzędu Gminy mogą korzystać z usługi wykonania kserokopii oraz wydruku za odpłatnością, która wynosi:

- strona A4 jednostronnie - 0,30 zł

- strona A4 dwustronnie - 0,50 zł

- strona A3 jednostronnie - 0,50 zł

- strona A3 dwustronnie - 0,70 zł

§ 2.Petenci Urzędu Gminy mogą korzystać z usługi nadania faxu za odpłatnością, która wynosi: 5 zł

§ 3. Usługi mogą być wykonane wyłącznie przez pracownika Urzędu Gminy Karnice w sekretariacie urzędu.

§ 4. Opłata za wykonaną usługę jest naliczana i wpisywana do kwitariusza przez pracownika Urzędu Gminy, który wykonał daną usługę.

§ 5. Osobą odpowiedzialną i kontrolującą usługi wykonywania kserokopii i nadawania faxu jest Pani Małgorzata Rudź - sekretarka, w zastępstwie Pani Katarzyna Krzymińska - pomoc administracyjna.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jakubcewicz 03-11-2009 16:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jakubcewicz 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 16:22