herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 44 w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne w Gminie Karnice


Zarządzenie Nr 44/09

Wójta Gminy Karnice

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne w Gminie Karnice

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 20, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 153 poz.1271, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art.8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz.626 oraz z 2006r. Nr 86, poz.602, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz.1833) oraz Uchwały Nr XV/94/2004 Rady Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz niektórych elementów polityki czynszowej

zarządzam, co następuje:

§1.Ustalam stawkę czynszu najmu w wysokości 1,80 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy.

§2.Traci moc Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jakubcewicz 27-11-2009 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jakubcewicz 27-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-11-2009 10:19