herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 47 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną


Zarządzenie Nr 47/2009

Wójta Gminy Karnice

z dnia 20 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W § 6 zarządzenia dotychczasowa litera d otrzymuje nowe brzmienie:

„d) „uiszczenie opłat kwartalnych w wysokości 25 zł za jeden metr kwadratowy , nie mniej niż 25 zł. Opłaty należy wnosić z góry do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego nowy kwartał.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jakubcewicz 27-11-2009 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jakubcewicz 27-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-11-2009 10:24