Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminny Karnice z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012


Zarządzenie Nr 12/2012

Wójta Gminny Karnice

z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
(Dz. U. Nr 46, poz. 430),

zarządzam, co następuje:

§ 1 . Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012 zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

na rok 2012

Zestawienie zbiorcze

Lp.

Wyszczególnienie

 

1

Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych

0

2

Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze

0,00

3

Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych

100,00

4

Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie gminy

0,00

5

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek

0,00

6

Szkolenia rad pedagogicznych

3600,00

7

0płat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

5760,00

8

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki

3 600,00

9

Zwrot kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły-placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje

3 000,00

10

Razem

16 060,00

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2012

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

na rok 2012

SP Karnice

Lp.

Wyszczególnienie

 

1

Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych

0

2

Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze

0,00

3

Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych

0,00

4

Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie gminy

0,00

5

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek

0,00

6

Szkolenia rad pedagogicznych

1 500,00

7

0płat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

2 000,00

8

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki

1 300,00

9

Zwrot kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły-placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje

1 000,00

10

Razem

5 800,00

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

na rok 2012

SP Cerkwica

Lp.

Wyszczególnienie

 

1

Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych

0

2

Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze

0,00

3

Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych

100,00

4

Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie gminy

0,00

5

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek

0,00

6

Szkolenia rad pedagogicznych

600,00

7

0płat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

2 760,00

8

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki

1 000,00

9

Zwrot kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły-placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje

1 000,00

10

Razem

5 460,00

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

na rok 2012

Gimnazjum

Lp.

Wyszczególnienie

 

1

Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych

0

2

Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze

0,00

3

Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych

0,00

4

Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie gminy

0,00

5

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek

0,00

6

Szkolenia rad pedagogicznych

1 500,00

7

0płat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

1 000,00

8

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki

1 300,00

9

Zwrot kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły-placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje

1 000,00

10

Razem

4 800,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 17-01-2012 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2012 12:05