herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 października 2012 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2012-10-17 10:29
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kusin 2012-10-10 09:45
Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 r. 2015-04-13 08:54
Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 r. 2015-04-13 08:54
Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmiany terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna" w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice. 2015-04-13 08:53
Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 r. 2015-04-13 08:53
Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 05 września 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych na czas usprawiedliwionej nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 2015-04-13 08:52
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku 2015-04-13 08:52
Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o pzebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice za I półrocze 2012 roku 2015-04-13 08:52
Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Karnice i podległych jednostek budżetowych 2015-04-13 08:51
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną. 2012-08-13 07:05
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 r. 2012-08-13 10:18
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 r. 2012-08-13 10:18
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2012-08-14 13:20
Zarządzenie Nr 53 /2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice 2012-07-17 09:33
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-16 10:45
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-16 10:44
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna" w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice 2012-08-14 14:30
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - ?Wyprawka szkolna? w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice 2012-07-10 08:44
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 r. 2012-08-06 07:19
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2012 r. 2012-07-11 07:20
Zarządzenie Nr 47 /2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-17 11:52
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia do udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO oraz do dostępu do bazy danych SIO 2012-07-11 07:19
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy 2012-07-11 07:19
Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 r. 2012-07-11 07:19
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń 2012-06-13 13:01
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny 2015-04-13 08:51
Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 05 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2015-04-13 08:50
Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2012-06-15 07:36
Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 r. 2012-07-11 07:19
Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2012 r. 2012-07-11 07:18
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 r. 2012-07-11 07:18
Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Dreżewo 2012-05-22 07:21
Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-04-13 08:50
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 r. 2012-05-15 10:03
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obębie ewidencyjnym Paprotno, gmina Karnice 2015-04-13 08:43
Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2012 r. 2012-07-11 07:17
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 16 kwietnia 2012roku w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012-04-18 09:48
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2012 r. 2012-07-11 07:17
Zarządzenie Nr 30A/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 9/2011 2012-05-11 11:16
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2012 r. 2012-07-11 07:17
Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach i Gminnego Klubu Kultury w Karnicach 2012-07-11 07:16
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2011 rok 2012-07-11 07:16
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2012 r. 2012-07-11 07:16
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Karnic z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-04-13 09:22
Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. 2012-05-11 07:18
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Karnice na rok szkolny 2012/2013. 2012-05-11 07:16
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach 2012-03-09 09:30
Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2012 r. 2012-07-11 07:16
Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gminie Karnice w obrębie ewidencyjnym Ciećmierz 2015-04-13 09:22
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Karnic z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-04-13 09:22
Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Karnic z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Cerkwicy przy ul. Słonecznej 8, należącego do gminnego zasobu nieruchomości 2015-04-13 09:21
Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną. 2012-02-07 07:01
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Karnice 2012-02-07 07:01
Zarządzenie Nr 15A /2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2012-03-08 07:50
Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2012-01-19 12:35
Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej 2016-04-07 12:17
Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminny Karnice z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012 2012-01-17 12:05
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych 2012-01-17 12:05
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2012-01-17 10:42
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2012-01-17 10:41
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników 2012-01-09 12:13
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2012-01-09 12:12
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Karnic z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2012-01-09 12:12
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2011roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2012-01-09 12:11
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2012-01-09 12:11
Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2012-01-09 12:10
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2012-01-09 12:10
Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2012 roku 2012-01-09 12:09