herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r.


Zarządzenie Nr 34/2013

Wójta Gminy Karnice

z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 1

Uchwały Rady Gminy Karnice Nr XVIII/206/2012 z 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę: 31 112,56

SP Cerkwica

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4230 100,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4520 2 508,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4570 1 500,00

Dz. 801 rozdz. 80103 § 4410 100,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 2 000,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 870,00

7 078,00

ZSP Karnice

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4520 2 508,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 3240 1 696,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4520 2 508,00

Dz. 801 rozdz. 80103 § 3110 1 500,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4120 433,56

Dz. 801 rozdz. 80148 § 3110 12 000,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4410 50,00

20 695,56

Projekt Szkoła Równych Szans

Zadanie 4

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 240,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 50,00

Zadanie 7

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 260,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4300 89,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4300 90,00

729,00

Projekt Paszport do eIntegracji

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4350 2 600,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4580 10,00

2 610,00

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę: 31 112,56

SP Cerkwica

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 2 508,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 2 870,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 1 500,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4280 100,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4410 100,00

7 078,00

ZSP Karnice

Dz. 801 rozdz. 80101 § 3240 1 696,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 2 508,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 2 508,00

Dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 1 500,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 433,56

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 12 050,00

20 695,56

Projekt Szkoła Równych Szans

Zadanie 4

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4247 240,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4249 50,00

Zadanie 7

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 260,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 89,00

639,00

Projekt Paszport do eIntegracji

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4377 2 700,00

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1- 2 plan budżetu zamyka się :

dochodami 14 004 502,85

wydatkami 13 355 556,69

nadwyżką 648 946,16

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 05-09-2013 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2013 09:47