herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządznie Nr 67/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2015-04-13 08:56
Zarządznie Nr 66/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2015-04-13 08:55
Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013r. 2014-01-28 12:43
Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2013r. 2014-01-28 12:43
Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2014-01-28 12:44
Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia egzekucji administracyjnej zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-01-30 11:59
Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do podpisywania tytułów wykonawczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-01-30 11:59
Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Karnice 2014-01-30 11:59
Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji na wybór agenta emisji obligacji komunalnych. 2014-01-28 12:42
Zarządzenie Nr 58/2013 Wojta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach 2013-12-11 13:32
Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013r. 2014-01-28 12:42
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2013r. 2014-01-28 12:43
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2013r. 2014-01-28 12:42
Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia do kierowania Akcją Kurierską na terenie Gminy Karnice 2014-01-30 11:58
Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Karnice 2014-01-30 11:58
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2013r. 2014-01-28 12:41
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 05 listopada 2013r. w sprawie zmiany w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 21.07.2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego 2014-01-30 11:57
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 04 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2014-01-30 11:56
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013r. 2014-01-30 11:56
Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2014-01-30 11:55
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2013r. 2014-01-28 12:41
Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 października 2013r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-01-30 11:55
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 października 2013r. w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014-01-30 11:55
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 października 2013r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014-01-30 11:54
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 października 2013r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-01-30 11:54
Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 października 2013r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-01-30 11:54
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013r. 2014-01-28 12:40
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2013r. 2014-01-28 12:41
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla piłkarzy rozgrywających mecze piłki nożnej. 2014-01-28 12:40
Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2013 r. 2013-09-05 09:47
Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-01-30 11:53
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice z I półrocze 2013 roku 2014-01-30 11:53
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku 2014-01-30 11:51
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r. 2013-09-05 09:47
Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r. 2013-09-05 09:46
Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cerkwica, gmina Karnice 2014-01-30 11:51
Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Karnice, gmina Karnice 2014-01-30 11:51
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna" w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice 2013-11-19 13:50
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2013 r. 2013-09-05 09:46
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-01-30 11:50
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r. 2013-07-08 10:39
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r. 2013-07-08 10:38
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r. 2013-07-08 10:38
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-07-03 10:24
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 21/2013 2013-07-03 10:24
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Karnice. 2013-07-03 10:17
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach 2013-07-03 10:20
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Paprotno, gmina Karnice 2014-01-30 11:50
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r. 2013-07-03 10:17
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 maja 2013r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2014-01-30 11:49
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach 2013-05-17 12:10
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2013-04-30 09:40
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r. 2013-07-03 10:17
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r. 2013-07-03 10:16
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r. 2013-07-03 10:16
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r. 2013-07-03 10:16
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-01-30 11:49
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2014-01-30 11:48
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 marca 2013 roku sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r. 2013-07-03 10:16
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2012 rok 2013-07-03 10:15
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2013-03-26 10:28
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 2014-01-30 11:48
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Karnice 2013-11-19 13:50
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2013 roku 2013-02-13 07:09
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2013-02-13 07:08
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Karnice 2014-01-30 11:47
Zarządzenie Nr 1 /2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice 2013-02-13 07:06