Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych i o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Karnice, dnia 12.09.2013 r.

GP.6733.3.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647z pózn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej linii energetycznej SN oraz linii teletechnicznych kabla światłowodowego oraz uziemienia na działce nr 75/12 położonej w obrębie geodezyjnym Kusin, wydane zostały postanowienia uzgadniające:

  1. w dniu 03.09.2013 roku, Postanowienie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Znak: MU/EGY-5013/82/1/13/MS (wpł. w dniu 09.09.2013 r.);

  2. w dniu 09.09.2013 roku, Postanowienie Starostwa Powiatowego w Gryficach - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Znak: RLiOŚ.6123.226.2013 (wpł. w dniu 11.09.2013 r.).

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuje, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, 72-343 Karnice, pokój nr 8 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00) oraz zgłosić swoje uwagi do 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.bip.karnice.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Karnice              

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 12-09-2013 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Bogdański 12-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2013 10:22