herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVII/202/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2013-11-19 09:03
Uchwała Nr XVII/201/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie. 2013-11-19 09:04
Uchwała Nr XVII/200/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice. 2013-11-19 09:04
Uchwała Nr XVII/199/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 2013-11-19 09:06
Uchwała Nr XVII/198/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad jej pobierania i wprowadzenia zwolnień 2013-11-19 09:06
Uchwała Nr XVII/197/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej 2013-11-19 09:05
Uchwała Nr XVII/196/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2013-11-19 09:05
Uchwała Nr XVII/195/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2013-11-19 09:05
Uchwała Nr XVII/194/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-11-19 09:05
Uchwała Nr XVII/193/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2012-2024 2013-11-19 09:04
Uchwała Nr XVII/192/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2013-11-19 09:04