herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2013r.


Zarządzenie Nr 55/2013

Wójta Gminy Karnice

z dnia 27 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 1

Uchwały Rady Gminy Karnice Nr XVIII/206/2012 z 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę: 22 627,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 12 627,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 10 000,00

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę: 22 627,00

ZSP Karnice

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 7 391,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 5 236,00

OPS Karnice

Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 10 000,00

§ 3. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę: 44 600,00

Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 17 388,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 10 764,00

Dz. 801 rozdz. 80106 § 2030 7 866,00

Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 7 840,00

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 742,00

§ 4. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę: 44 600,00

PSP Cerkwica

Dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 10 000,00

Dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 7 388,00

ZSP w Karnicach

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 7 000,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 3 764,00

UG

Dz. 801 rozdz. 80106 § 4300 7 866,00

OPS Karnice

Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 7 840,00

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 Z 742,00

§ 5. Po dokonanych zmianach w § 1- 4 plan budżetu zamyka się :

dochodami 14 845 278,15

wydatkami 14 248 551,99

nadwyżką 596 726,16

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 28-01-2014 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2014 12:42